BackBack

 

 

Stacjonarne, dwuprogowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu typu DEX®/F przeznaczone są do wykrywania i sygnalizacji obecności gazów o stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w środowisku pracy i życia. Urządzenia posiadają dwa fabrycznie ustawiane progi stężeń alarmowych.

Cechy

  • detektory DEX® budowy przeciwwybuchowej spełniają wymagania Dyrektywy 94/9/WE ATEX w obszarze stosowania EX II 2 G
  • wybrane modele detektorów z wymiennym sensorem półprzewodnikowym, katalitycznym, konduktometrycznym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red) – dobierane do aplikacji
  • wymienne, inteligentne moduły sensoryczne z wbudowanymi algorytmami kompensacji termicznej, kompensacji liniowej, naliczania średnich ważonych (NDS, NDSCh), historii pomiarowej i sygnalizacji przekroczenia zalecanego okresu kalibracji.
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji w miejscu instalacji = wyjątkowo proste, szybkie projektowanie i montaż.
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025

 

Wykrywane gazy i dostępne modele sensorów

wykrywany Gaz

sensor półprzewodnikowy

sensor katalityczny

sensor elektrochemiczny

sensor Infra-Red (optyczny)

węglowodory X X

metan

X

X

propan-butan (LPG)

X

X

tlenek węgla

X

X

X

 

związki organiczne

X

X

 

X

amoniak

X

X

X

 

siarkowodór

 

 

X

 

freony (HFC)

X

 

 

 

wodór, acetylen

X

X

X

 

CO2 (argon, hel)

 

X*

 

X

tlen

 

 

X

 

czujnik temperatury otoczenia i metanu

X

 

 

 

* z sensorem konduktometrycznym

Zdjęcia/teksty zaczerpnięto z materiałów informacyjnych firmy GAZEX®. Nazwa DEX®, GAZEX® są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX®

BackBack