WróćWróć
Aparat ucieczkowy SavOxCap 60

Aparat oddechowy ucieczkowy SavOxCap 60

SavOxCap 60 jest jedynym aparatem ucieczkowym wykorzystującym tlen związany chemicznie z kapturem i urządzeniem uruchamiającym, który zapewnia użytkownikowi powietrze na czas 60 minut, niezależnie od otaczającego otoczenia.

Oparty na sprawdzonej światowej technologii KO2 SSR 90/K60, aparat SavOxCap 60 oferuje dodatkowo ochronę oczu i głowy. Jasnopomarańczowy kaptur posiada zintegrowaną półmaskę z membraną umożliwiającą komunikację głosową.

 • >60 min. czas działania w warunkach ucieczki.
 • W warunkach ograniczonego oddychania czas pracy do 5 godzin.
 • Kaptur ze zintegrowaną półmaską.
 • Komunikacja głosowa poprzez membranę.
 • Prawie nie wymaga czynności konserwacyjnych.
 • średnia żywotność do 10 lat.
 • Szybki i łatwy w obsłudze.
 • Dostępne urządzenie treningowe dla ekonomicznego szkolenia.
 •  Zastosowanie aparatu oddechowego ucieczkowego SavOxCap 60:
  • Rynki: przemysł chemiczny, zakłady utylizacyjne, służby szybkiego reagowania, zastosowania przemysłowe
  • Zastosowania: straż pożarna
WróćWróć