WróćWróć

Centrala pomiarowa ET-8D ExTox 4...20mA to kompaktowy i łatwy w obsłudze i konfiguracji system do współpracy z maksymalnie 8 głowicami pomiarowymi. Dzięki dostępnym interfejsom, jest łatwa w integracji z nadrzędnymi systemami kontroli i zarządzania.

Z Centralami ExTox współpracują dostępne w naszej ofercie głowice serii Sens i ExSens tego samego producenta, oraz głowice Bieler-Lang.

Centrale ET-1D występują w wersjach zasilania 230V AC lub 24V DC oraz wersjach do montażu: ściennego, na szynie DIN, w panelu, w szafie 19” Rack.

Właściwości centrali pomiarowej ET-8D ExTox

 • 8 wejść pomiarowych (4…20mA)
 • 4 wejścia cyfrowe, bezpotencjałowe
 • 3 poziomy alarmów dla każdego kanału
 • 24 wyjścia przekaźnikowe – bezpotencjałowe, dowolnie konfigurowalne
 • wyświetlacz graficzny dla mierzonych wartości:
  • alarmy
  • komunikaty
  • informacje o systemie i punktach pomiarowych
 • diody  LED
  • alarmy (8X3 czerwone)
  • praca (8 x zielone)
  • awaria (8 x żółte)
 • interfejs RS-232/RS-485

Możliwa jest multiplikacja modułów do kolejnych wartości ET- 16, ET-32 itd

Pobierz opis Centrali pomiarowej ET 8D PL
Centrala sterująca ET 8D
WróćWróć