WróćWróć

Cyfrowy detektor tlenku węgla WG-22.EG jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności CO (kontroli nadmiaru spalin samochodowych) w garażach zamkniętych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO w otaczającym powietrzu. Z chwilą gdy średnie stężenie CO przekracza określone wartości, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz uaktywnione zostają wyjścia sterujące. Detektor wyposażony jest w wymienny, inteligentny moduł sensoryczny. System kontroli spalin z tym detektorem jest najbardziej E-konomiczn, a jednocześnie E-kstremalnie prosty w montażu. Zastosowania

 • garaże zamknięte i parkingi podziemne – sterowanie wentylacją
 • stacje kontroli pojazdów – sterowanie wyciągiem

Cechy użytkowe

 • selektywny pomiar tlenku węgla przy bardzo niskim poziomie stężeń
 • wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora = niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, historia zdarzeń, testowanie i kalibracja bez ingerencji do wnętrza obudowy.
 • jednoczęściowa konstrukcja: wymienny sensor gazu + zasilacz + układy sterujące w jednej solidnej obudowie
 • trzy progi alarmowe (zgodnie z europejską normą PN-EN 5545-1:2012)
 • trzy wyjścia separowane z możliwością konfiguracji połączenia styku wspólnego (wybór funkcji przełącznikiem)
 • złącza zdejmowalne, z możliwością bezpośredniego łączenia przewodów wielodrutowych (typu linka)
 • dodatkowy zestaw złącz do podłączenia kolejnego detektora
 • urządzenie całkowicie automatyczne, nie posiada żadnych elementów regulacyjnych lub obsługowych
 • możliwość wykorzystania wyjścia A3 jako AWARIA (wybór funkcji przełącznikiem)
 • wyjścia stykowe kompatybilne ze wszystkimi wcześniejszymi wersjami WG…
 • bryzgoszczelna obudowa IP54

Zdjęcia/teksty zaczerpnięto z materiałów informacyjnych firmy GAZEX®

WróćWróć