WróćWróć

 

Detektory Bieler-Lang serii ExMonitor / Ex Atex 4...20 mA w wersji przeciwwybuchowej.

Detektory stacjonarne produkcji Bieler-Lang wykorzystywane są do detekcji gazów toksycznych oraz pomiaru stężenia tlenu.

W detektorach tych stosowane są sensory elektrochemiczne. Seria charakteryzuje się budową w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowana w strefach zagrożonych wybuchem.

Dane techniczne detektorów Bieler-Lang serii ExMonitor:

  • wykrywane gazy: CO, H2S, NO, NO2, SO2, Cl2, HCN, H2, HCl, NH3, O3, C2H40, O2, itd.
  • wyświetlacz LCD
  • zakres pomiarowy: w zależności od wykrywanego gazu
  • sensor: elektrochemiczny
  • sygnał wyjściowy: liniowy 4…20mA
  • technologia 2-przewodowa
  • dopuszczenie stosowania w strefie 1 zagrożenia wybuchem
Pobierz opis detektor serii ExMonitor PL Pobierz kartę techniczną ExMonitor PL
GasMonitor frame ExMonitor frame

 

WróćWróć