WróćWróć

 

Detektory Ex-Tox serii ExSens / Ex ATEX, 4...20mA produkowane przez ExTox.

Zadania nadzorowania stężeń gazów i par są bardzo zróżnicowane. Sięgają one od ostrzegania we właściwym czasie o gromadzeniu się w instalacjach palnych substancji, poprzez nadzorowanie stężenia toksycznych gazów w miejscu pracy, po kontrolę procesów produkcyjnych i sterowanie nimi. Transmitery przekazują ich sygnały pomiarowe za pośrednictwem wyjścia 4-20 mA o liniowej charakterystyce. Egzemplarze wariantu I dysponują ponadto cyfrowym interfejsem RS-485.

Detektory ExSens(-I) są konstrukcyjnie przystosowane do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem w strefach 1 i 2.

Detektory serii ExSens występują w różnych odmianach – z senorami różnych typów:

 • ExSens …-WT: sensor katalityczny
 • ExSens …-IR: absorbcja promieniowania IR (podczerwień)
 • ExSens …-EC: sensor elektrochemiczny
 • ExSens …-KE: elektrochemiczny sensor tlenu
 • ExSens …-HL: sensor półprzewodnikowy

Dane techniczne

 • mierzone gazy:        gazy palne, toksyczne, tlen (patrz tabela mierzonych gazów)
 • zakres pomiarowy:  patrz tabela mierzonych gazów
 • temp. Pracy:            patrz tabela mierzonych gazów
 • wilgotność wzgl.:     10…90% (bez kondensacji pary wodnej)
 • wymiary (długość x szerokość x wysokość):
  • ExSens …-WT/-IR/-HL: 170 mm x 138 (145)mm x 100 mm
  • ExSens …-EC: 180 mm x 138 (145)mm x 100 mm
  • ExSens …-KE: 198 mm x 138 (145)mm x 100 mm
 • waga: ok 2,5 kg
 • materiał: lakierowane aluminium, lot sensora: stal nierdzewna
 • klasa szczelności: IP65 (poza wlotem sensora)
 • certyfikat ATEX:       Ex II 2G (do stosowania w Strefie 1 i 2 zagrożenia wybuchem)
Pobierz opis detektorów Ex-Tox serii ExSens PL
exSens frame

 

WróćWróć