WróćWróć

Zapory przeciwolejowe typu FLEXI i FINBOOM

Budowa zapory przeciwolejowej

Zapora wykonana jest z elastycznych, olejoodpornych tworzyw sztucznych. Podstawowym elementem zapory jest sekcja, która – z kolei – zbudowana jest z segmentów. Dzięki takiej konstrukcji zaporę można łatwo złożyć i szybko przygotować do akcji. Poszczególne sekcje można łączyć w zaporę o dowolnej długości przy pomocy prostych w użyciu elementów szybkozłącznych.

Przy holowaniu i trałowaniu występują w zaporze siły wzdłużne. Przenosi je taśma nośna oraz łańcuch, będący jednocześnie balastem, znajdujący się w dolnej części sekcji.

Pływaki wypornościowe są wykonane z tworzywa piankowego, dzięki czemu zapora jest niezatapialna i odporna na przebicia.

Zastosowanie zapory przeciwolejowej

Zapora olejowa to lekka parkanowa przegroda pływająca, która ogranicza obszar wody zaolejonej (zabrudzonej) od wody czystej. Zaporę można stosować w działaniach profilaktycznych jak również podczas akcji mającej na celu ograniczenie i usunięcie rozlewu olejowego.

Mamy 2 typy zapór:

  • zapory typu Flexi – zapory tego typu służą do ograniczania rozlewów olejowych podczas działań akcyjnych. Dzielą się na zapory:
    • standard
    • River

Zapory Flexi River wykorzystywane na rzekach i potokach szybko płynących. Dodatkowo wyposażone są w linki odciągowe mocowane do liny nośnej.

  • zapory typu FinBoom – charakteryzują się pływakami w kształcie walca. Posiadają bardzo dużą stateczność. Przeznaczone zarówno do działań akcyjnych jak również prewencyjnych połączonych z długim przebywaniem w wodzie.

Zapory wykorzystywane są na wodach śródlądowych, w portach, stoczniach, na wodach stojących i płynących. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom, przy niewielkiej masie własnej, są stateczne i posiadają dużą wolną burtę.

Wysokość zapór należy dobrać w zależności od wysokości fal występujących na danym akwenie (patrz tabela).

Zapora ustawiona prewencyjnie służy do ochrony akwenu wodnego np. podczas tankowania obiektów pływających.

Zwijadło bardzo ułatwia rozstawianie i zwijanie zapory przeciwolejowej.

zapora Flexi na zwijadle  zapora przeciwolejowa typu Flexi

łączniki zapór

 

 

 

 

 

 

Pobierz Zapory przeciwolejowe PL
zapory przeciwolejowe frame

 

WróćWróć