Bezpieczeństwo ratownika zależy m.in. od jakości sprzętu jak i od umiejętnego posługiwania się nim. Wyszkoliliśmy już dziesiątki dużych i małych firm w zakresie technik pomiaru gazów niebezpiecznych.

Dyrektywy Unii Europejskiej (ATEX, ATEX USER, SEVESO II) implementowane do polskiego prawodawstwa poprzez stosowne rozporządzenia Ministra Gospodarki obligują przedsiębiorstwa do szkolenia pracowników w zakresie profilaktyki przeciwwybuchowej.