Warsztaty umożliwiające trening i właściwe wykorzystanie strumieni powietrza w walce z ogniem i zadymieniem.