PH-IS ExTox pomiar Ph w wodzie

NH3-20-IS ExTox pomiar amoniaku rozpuszczonego w wodzie

Detektory ExDetector Bieler-Lang serii HC, SC, IR

Radiometr cyfrowy skażeń EKO-D

Monitor skażeń radioaktywnych EKO-C

Detektory Bieler-Lang serii ExMonitor / Ex Atex 4…20 mA

Centrala pomiarowa ET-8D ExTox 4…20mA

Centrala pomiarowa ET-4D ExTox 4…20mA

Centrala pomiarowa ET-1D ExTox 4…20mA