Detektor wielogazowy GasAlertMicroClip X3

Detektor wielogazowy GasAlertMicroClip XL