RATOWNICTWO TECHNICZNE,
DETEKTORY GAZÓW, OCHRONY OSOBISTE

 

Zapewniamy bezpieczeństwo pracy naszych Klientów we wszystkich branżach przemysłu, służbach bezpieczeństwa, komunalnych i transportowych.

Jesteśmy autoryzowaną stacją serwisową urządzeń do pomiaru gazów. Serwisujemy ponad 1000 detektorów rocznie, jak również powietrzne aparaty oddechowe i maski pełnotwarzowe.

W Akademii Bezpieczeństwa SafeTech szkolimy w zakresie technik pomiaru gazów niebezpiecznych, ratownictwa technicznego oraz innych technik ratowniczych.