Systematyczna kalibracja detektora gazu gwarantuje prawidłowe działanie urządzenia. W praktyce oznacza to wypełnianie jego podstawowej funkcji, którą jest analiza stężenia gazów i alarmowanie w sytuacjach potencjalnie zagrażających zdrowiu i życiu.

Z naszego artykułu dowiesz się:

  1. Dlaczego i jak często należy wykonywać kalibrację/adjustację detektora gazów?
  2. Jak przebiega kalibracja detektora gazu?
  3. Od czego zależy cena kalibracji detektora gazu?

Dlaczego należy wykonywać kalibrację detektora gazu?

Czujniki pomiarowe, które są używane w procesie produkcji detektorów gazu, z upływem czasu tracą swoje właściwości. Zazwyczaj dochodzi do ich rozregulowania, co wpływa na nieprawidłowe działanie całego systemu. W efekcie detektor dokonuje błędnego odczytu i zaniża wartości stężenia niebezpiecznego gazu. Celem kalibracji jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w pracy urządzenia oraz ich usunięcie. Dzięki regularnemu serwisowi można uniknąć nieprawidłowych odczytów a w stacjonarnych systemach detekcji zbyt późne alarmowanie i/lub nie skuteczną wentylację.

Kalibrację detektorów gazów należy wykonywać systematycznie w odstępach 6 miesięcy. Interwał czasowy jest uzależniony od rodzaju urządzenia. Kalibracja jest także konieczna, gdy urządzenie było narażone na działanie mieszanki gazów o zbyt wysokim stężeniu. Takie sytuacje zdarzają się przy nieprawidłowej obsłudze. Dlatego tak ważna jest profesjonalna kalibracja detektora gazu.

Jak przebiega kalibracja/adjustacja detektora gazów?

W SafeTech prowadzimy profesjonalną kalibrację detektorów gazów. Jesteśmy autoryzowanym Partnerem Handlowym i Serwisowym światowych liderów w tym zakresie. W zależności od potrzeb Klienta oraz warunków panujących w danym obiekcie oferujemy dwa rodzaje serwisu:

  • Samodzielny demontaż czujników (głowic pomiarowych) i wysyłka bezpośrednio do naszego punktu serwisowego. To rozwiązanie sprawdza się w sytuacji, gdy jest możliwość odcięcia kilku punktów pomiarowych lub mamy do czynienia z urządzeniami przenośnymi.
  • Dojazd pod wskazany przez Klienta adres. Tego typu usługę proponujemy, gdy systemy detekcji pracują w trybie ciągłym i nie można wyłączyć pojedynczych elementów pomiarowych. Serwis wykonujemy w siedzibie Klienta, co zapewnia ciągłość pracy systemu detekcji gazów bez wyłączania z ruchu.

Po zakończonym serwisie wystawiamy stosowne Świadectwo Kalibracji/adjustacji potwierdzające wykonanie usługi i uzyskanie prawidłowych parametrów. Do kalibracji detektorów używamy wyłącznie atestowane gazy wzorcowe producentów które sprowadzamy z Europy. Wszystkie czynności realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi Normami, co daje pewność prawidłowego działania detektorów. Ponadto usługi serwisowe odbywają się zgodnie z wewnętrznym regulaminem oraz procedurami systemu ISO 9001:2015.

Od czego zależy cena kalibracji detektora gazu?

Koszty serwisu w każdym przypadku ustalamy indywidualnie. Ostateczna cena kalibracji detektorów gazów zależy przede wszystkim od rodzaju urządzenia, ilości mierzonych gazów, ilości detektorów oraz medium kalibracyjnego.

Systematyczna kalibracja detektorów zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa gazowego i osobistego. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zlecić serwis detektorów gazów wykorzystywanych w Twojej firmie.