W połowie stycznia firmie LOTOS Ochrona Sp. z o.o. została przekazana stacja MicroDock II. Będzie ona wykorzystywana do kalibracji przyrządów pomiarowych GasAlert Max XTII.

Jest to pierwsza stacja kalibracyjna w wersji walizkowej, która została zakupiona przez polską firmę. Dzięki stałemu dostępowi naszego Klienta do urządzenia, uprawnieni pracownicy mogą samodzielnie serwisować detektory gazu – wykonywać testy i kalibracje detektorów. Zapewni to z pewnością oszczędności na niektórych pracach serwisowych. Dedykowani pracownicy LOTOS Ochrona zostali fachowo przeszkoleni i uprawnieni do obsługi stacji MicroDock II w zakresie bump testów (testów udarowych) oraz kalibracji detektorów.