Do wykonywania monitoringu atmosfery nasz Klient potrzebuje najwyższej jakości urządzeń pomiarowych w standardzie międzynarodowym. Poprzedni system pomiarowy zużył się w ciężkich warunkach morskich.

Dla naszego Klienta SafeTech przygotował stacjonarny komplet detekcji gazów składający się z 12 głowic pomiarowych podzielonych na dwa zespoły po sześć głowic – dziób i rufa. Każdy zespół mierzy gazy: tlen, tlenek węgla, gazy wybuchowe, siarkowodór, amoniak oraz lotne związki organiczne LZO. Wcześniej statek był wyposażony w 10 głowic. Obecny poszerzony zestaw detekcji gazów obejmuje dodatkowe 2 głowice badające LZO.

Nowe głowice pomiarowe posiadają najlepsze możliwe parametry w zakresie temperaturowym, kompensacji termicznej i są odpowiednie na warunki morskie. Przystosowane są do ciężkich warunków atmosferycznych, odporne na mgłę wody słonej. W przeciwieństwie do poprzednich głowic pomiarowych posiadają dopuszczenia morskie SOLAS.

Sercem systemu jest centrala Vortex produkcji Crowcon, gdzie przetwarzane są sygnały płynące z głowic.

Obsługa statku obsługuje system poprzez oprogramowanie wizualizacyjne i archiwizujące zainstalowane na komputerze PC zlokalizowanym na mostku. Jako elementy ostrzegawcze zastosowano lampy błyskowe oraz syreny alarmowe zainstalowane na dziobie oraz rufie, ostrzegające załogę o wystąpieniu stężeń gazów niebezpiecznych dla zdrowia.

Zadaniem systemu pomiaru detekcji gazów jest zapewnienie bezpieczeństwa załodze statku pracującej m.in. przy likwidacji rozlewisk ropy i innych substancji niebezpiecznych na morzu. Dzięki opcji archiwizacji służyć może także jako źródło dokumentujące zdarzenia.

Po modernizacji system jest tożsamy z systemami detekcji gazó na statkach SARu innych państw basenu Morza Bałtyckiego.

MS Kapitan Poinc to statek poszukiwawczo-ratowniczy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Do jego zadań należą między innymi ratowanie życia i mienia na morzu, zwalczanie zanieczyszczeń olejowych, gaszenie pożarów na statkach, holowanie oceaniczne, łamanie pokrywy lodowej, rozpoznawanie skażeń.

 

Zobacz więcej realizacji TUTAJ