Od 2003 roku firma SafeTech Marian Hoppe współpracuje z Petrobaltic Sp. z o.o. a następnie LOTOS Petrobaltic S.A. w dziedzinie szeroko pojętych technik bezpieczeństwa, a w szczególności  w zakresie sprzętu ochron osobistych, roboczych i ucieczkowych, detektorów przenośnych gazów, technik oświetlenia osobistego i kompresorów wysokociśnieniowych używanych na platformach wiertniczych Spółki.

LOTOS Petrobaltic to Spółka Grupy LOTOS funkcjonująca w przemyśle poszukiwawczo-wydobywczym. Od ponad 30 lat zajmuje się poszukiwaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Współpraca nasza to nie tylko doradztwo i dostarczanie niezbędnych urządzeń i usług serwisowych,  ale również szkolenia specjalistyczne w zakresie współpracy.

Do zadań specjalnych SafeTech Marian Hoppe Sp. j. należą między innymi prace na  platformach wiertniczych, mianowicie serwis i dokonywanie pomiarów sprzętu ochron osobistych. Podczas przeglądu i atestacji sprawdzane są wszystkie sprzęty, usuwane są niedomagania i wymieniane są zużyte podzespoły. Działamy w oparciu  o posiadane uprawnienia producentów sprzętu oraz certyfikatu ISO 9001:2008. Aby świadczyć obsługę kompleksową zatrudniamy także specjalistów z branż pokrewnych ze stosownymi uprawnieniami. Poza tym organizujemy na platformach szkolenia z technik detekcji gazów.

Na lądzie odbywa się atestacja detektorów gazowych oraz sprawdzanie i pomiary kontrolne testerów aparatów oddechowych i masek, przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych czy urządzeń z dziedziny technik podtrzymujących życie.

W razie potrzeb naszego Klienta dostarczane są kolejne urządzenia związane z bezpieczeństwem pracowników  w strefach zagrożonych wybuchem. Realizujemy dla potrzeb platform wiertniczych dostawy aparatów ucieczkowych, oświetlenia osobistego w wykonaniu przeciwwybuchowym czy oświetlenia ciągów  ewakuacyjnych. Modernizujemy także park urządzeń pomiarowych gazów.

Zobacz więcej realizacji TUTAJ