BackBack

 

Sprawdź serwis lub instalację   

 

NH3-20-IS ExTox pomiar amoniaku rozpuszczonego w wodzie

Pomiaru amoniaku NH3-20-IS ExTox to system, który służy do detekcji amoniaku rozpuszczonego w wodzie i innych cieczach. Stosowany jest głównie w celu wykrycia przecieków w instalacjach chłodniczych.

Nowe rozwiązanie wymiennych lub zanurzeniowych uchwytów elektrod i centrali ET-F zapewniło kompaktową budowę, zminimalizowanie przestrzeni potrzebnej do montażu oraz redukcję kosztu instalacji.

Zastosowano jonowo selektywną metodę pomiaru, która zapewnia zakres pomiarowy na poziomie 0…20 ppm NH3. Powyższe rozwiązanie gwarantuje znacznie szybszą detekcję wycieku amoniaku niż przy innych rozwiązaniach. Dodatkowo dokonywany pomiar jest selektywny i może być dokonywany we wszystkich cieczach o pH z zakresu 4-13.

 Zastosowanie NH3-20-IS ExTox

System może być stosowany zarówno w obiegach zamkniętych z cieczą pod ciśnieniem 0,5 do 6 bar jak i w zbiornikach otwartych, bezciśnieniowych – np. baseny lub kanały.

Instalacja w rurach realizowana jest poprzez wspawywane gniazdo i wymienną obudowę elektrody pomiarowej, co pozwala na wymianę elektrod podczas trwania procesów technologicznych. Do pomiarów bez ciśnieniowych stosowane są obudowy elektrod zanurzeniowe.

  • wyświetlacz ze wskazaniami wartości mierzonych
  • 2 wyjścia przekaźnikowe (Awaria, Alarm)
  • całkowicie konfigurowalne przez centralę ET-F

Zakres pomiaru                    

  • 0…20 ppm

Temperatura pracy  

  • -45°C…+80°C

Zakres pH cieczy                  

  • 4…13

Napięcie zasilania                

  • 24V DC

Sygnał pomiarowy   

  • 4…20mA, liniowy
BackBack