WróćWróć

Detektory prądu i monitory skażeń – SafeTech

W ofercie SafeTech udostępniamy Państwu zaawansowane detektory prądu przemiennego oraz monitory skażeń radiologicznych. Detektory znajdują zastosowanie m.in. podczas akcji ratowniczych i poszukiwawczych na terenach zurbanizowanych, a także w celu sprawnej kontroli miejsca wypadku pod względem zagrożenia od linii sieciowych napięcia przemiennego. Urządzenia w ofercie SafeTech są niezwykle zaawansowane pod względem swojej budowy oraz funkcjonalności.

Cechy oferowanych detektorów prądu

Detektory prądu wyróżnia duża intuicyjność w użytkowaniu i odporność na wodę. Obecność prądu przemiennego detektory sygnalizują przy pomocy sygnału dźwiękowego oraz świetlnego LED. Pracują w zakresie temperatur od -30 °C do 50 °C. Na uwagę zasługuje również możliwość wykrycia przepływu prądu w gruncie blisko miejsca styku z przewodnikiem, a także sygnalizacja występowania prądu przemiennego przenikającego przez nieszczelną izolację.

Jednym z dostępnych w ofercie detektorów prądu jest detektor prądu przemiennego AC HotStick. Wyróżnia go niezwykle wysoka czułość, co jest jego niewątpliwym atutem. AC HotStick ostrzega użytkownika informując go o odkrytych urządzeniach, które znajdują się pod wysokim napięciem elektrycznym. Wydaje sygnały dźwiękowe oraz świetlne, informujące o zbliżaniu się do strefy wysokiego napięcia przemiennego. Urządzenie jest niezwykle proste oraz intuicyjne w codziennej obsłudze. Co istotne, zakres wykrywania detektora napięcia zależy przede wszystkim od nastawienia przełącznika, określonego trybu pracy, wartości napięcia przemiennego, obszerności powierzchni pod napięciem, a także w przypadku m.in. ścian, głębokości ukrycia przewodów.

Zaawansowane technologicznie monitory skażeń radiologicznych

Promieniowanie jonizujące pochodzące od skażeń radioaktywnych wykrywa monitor skażeń radiologicznych. Monitor EKO-C znajdzie zastosowanie między innymi na przejściach granicznych, terenach po awariach jądrowych, pożarach i katastrofach transportowych. Ułatwia wykrywanie oraz lokalizację źródła radioaktywnego, uśrednia wyniki pomiaru, współpracuje z komputerem PC w celu przesłania wyników pomiaru do ich późniejszej analizy. Monitor można łatwo skonfigurować pod indywidualne potrzeby. Sygnalizować może przekroczenie zakresu pomiarowego, niskie napięcie zasilania, podwyższony poziom promieniowania czy też ustawiony przez użytkownika próg alarmu. Co istotne, monitor skażeń EKO-C sygnalizuje przekroczenie zakresu pomiarowego, ustawionego alarmu, podwyższonego poziomu promieniowania, a także niskie napięcie zasilania. Kontroluje powierzchniowe skażenia radioaktywne, wykrywa i mierzy skażenia powierzchniowe nuklidami alfa, beta lub gamma promieniotwórczymi w laboratoriach izotopowych.

Na uwagę zasługuje również radiometr cyfrowy skażeń EKO-D, który jest wielofunkcyjnym, kieszonkowym urządzeniem radiometryczno-sygnalizacyjnym, wyposażonym w licznik Geigera-Müllera. Wspomniany radiometr wykorzystuje się do pomiaru, a także sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmu przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy dawki.

Detektory prądu i monitory skażeń – bezpieczne urządzenia od SafeTech

Bezpieczeństwo to nasza pasja, dlatego zaopatrując się w sprzęt oferowany przez SafeTech zyskują Państwo niezawodność działania oraz pewność, które są tak istotne w pracy wielu służb. Detektory napięcia oraz monitory skażeń mają szerokie zastosowanie, przez co sprawdzą się na co dzień m.in. podczas akcji ratowniczych oraz poszukiwawczych, będą nieocenione podczas identyfikacji mogących zagrażać zdrowiu przewodów elektrycznych, a także po wypadkach samochodowych, gdzie dokładne oględziny pojazdu pod względem możliwości wystąpienia zagrożenia ze strony linii sieciowych jest niezwykle istotne. Opisywane urządzenia spełniają swoją funkcję również w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie niezbędne okazuje się np. sprawdzenie wyłączenia zasilania różnych urządzeń, stwarzających potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Oprócz kompleksowego doradztwa naszym Klientom proponujemy również serwis zakupionego sprzętu, m.in. detektorów gazów, aparatów oddechowych i masek, ubrań gazoszczelnych, alkomatów i alkotestów. W naszej ofercie uwzględniliśmy także kamery termowizyjne, latarki i szperacze.