WróćWróć

 

Sprawdź serwis      Sprawdź szkolenia 

 

Detektor wielogazowy AreaRae to miernik stężeń jednego do pięciu gazów – gazów palnych, tlenu, gazów toksycznych i lotnych związków organicznych. Detektor wyposażony jest w modem przesyłający odczyty droga radiową.

Detektor wielogazowy AreaRae przeznaczony jest do pracy w pozycji wolnostojącej, posiada obudowę zapewniającą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi (IP55). Zastosowany akumulator Li-ion zapewnia do 24h nieprzerwanej pracy. Modem przesyłający dane pomiarowe w czasie rzeczywistym drogą radiową pozwala na komunikację z jednostką centralną oddaloną nawet do 3km. Funkcję jednostki centralnej pełnić może komputer PC z odpowiednim oprogramowaniem.

Zastosowanie detektora wielogazowego AreaRae:

 • służby ratownicze, ochrona imprez masowych
 • rafinerie i przemysł petrochemiczny
 • kontrola przestrzeni zamkniętych
 • elektrownie, elektrociepłownie
 • przemysł papierniczy, hutniczy
 • nabrzeża miejsca przeładunku substancji niebezpiecznych

Cechy detektora wielogazowego AreaRae:

 • sensory:
 • gazy palne – katalityczny
 • związki organiczne – fotojonizacyjny
 • tlen, gazy toksyczne – elektrochemiczne
 • szeroki zakres sensorów gazów: O2, CO, H2S, SO2, NO, NO2, CI2, HCN, NH3,PH3 , LZO
 • zasilanie:
  • akumulatory Li-ion
  • zasilacz 230V, czas ładowania <10h
  • adapter do baterii alkalicznych (6 ogniw)
 •  wyświetlacz:
  • ciekłokrystaliczny, podświetlany, 2 linie po 16 znaków
  • podświetlenie aktywowane ręcznie lub automatycznie przy słabym oświetleniu
  • aktywacja po przekroczeniu progu alarmu
 •  klawisze:
  • trzy klawisze trybu pracy, cztery programowania
 • odczyt – ciągła prezentacja wskazań sensorów (do 5 wartości):
  • tlen, gazy palne – zawartość procentowa, %LEL.
  • gazy toksyczne w ppm
  • związki organiczne w ppm
  • wartości niskiego i wysokiego alarmu dla wszystkich wartości mierzonych
  • wartości STEL i TWA dla gazów toksycznych i organicznych
  • napięcie baterii i czas pracy
 • alarmy – dźwiękowy 100 dB na 10 cm i wizualny aktywowany jest przy przekroczeniu zadanych progów alarmowych, niskim napięciu akumulatorów lub uszkodzeniu sensorów. Wyłączenie alarmu następuje automatycznie lub ręcznie.
 • pamięć – możliwość wprowadzenia do wewnętrznej pamięci danych z 4000 punktów pomiarowych dla każdego sensora (20.000 punktów – 64 godziny z 5 sensorów co 1 minutę) wraz z ID użytkownika, miejsca pomiaru, data i godzina pomiaru. Wyniki pomiaru można przesłać do komputera PC przez RS-232.
 • interwał rejestracji danych – 1-3600 sekund
 • częstotliwość – 902-928 MHz (nielicencjonowane) lub 2.400-2.4835 GHz (nielicencjonowane, trzy kanały wybierane przez użytkownika)
 • pompa – wewnętrzna pompa do poboru próbek z możliwością ustawienia prędkości przepływu przez użytkownika
 • zasięg – do 2 mil (ok.3,2km) 900 MHz, możliwość rozszerzenia przez RAELink
 • wymiary – 23,5cm dł x 12,7cm szer. x 23,5 cm wys. (bez rączki)
 • waga – 3,9 kg (z akumulatorami)

Sprawdź inne produkty SafeTech. Przenośny detektor gazu to mobilna pomoc w zakresie wykrywania gazów.

 

karta katalogowa AreaRAE
AreaRAE frame

 

WróćWróć