WróćWróć
Detektor prądu przemiennego Ac Hotstick

Detektor prądu przemiennego AC HotStick™ o wysokiej czułości.

Zakres częstotliwości detektora prądu przemiennego AC HotSick poniżej 100 Hz. Pat. Pending

Detektor prądu przemiennego AC HotStick ostrzega użytkownika z bezpiecznej odległości, informując o odkrytych urządzeniach, które znajdują się pod wysokim napięciem elektrycznym (>12V). AC HotStick wskazuje dźwiękiem oraz migającą diodą o zbliżaniu się do strefy wysokiego napięcia przemiennego bez konieczności dotykania strefy, która jest niebezpieczna. Wraz ze zbliżaniem się do zagrożenia częstotliwość dźwięku oraz migań wzrasta.
Pomimo faktu, że AC HotStick nie może wykryć napięcia w całkowicie zaekranowanych przewodnikach, umożliwiających przenikanie sygnału na zewnątrz, ma on możliwość wykrycia przepływu prądu w gruncie blisko miejsca styku z przewodnikiem lub uchwycenia sygnały przenikającego przez nieszczelną izolację. Urządzenie posiada prostą budowę, umożliwiającą intuicyjną obsługę. Ma wbudowaną funkcję auto testu. Dzięki trwałej konstrukcji oraz ulepszeniom wprowadzonych po sugestiach klientów, AC HotStick jest przyrządem bezpiecznym i uznawanym przez użytkowników.

Zakres wykrywania detektora prądu przemiennego AC HotStick:

 • Część AC HotStick oznaczona paskiem czerwonym to strefa czujnikowa układu elektrycznego. Urządzenie potrafi ostrzegać użytkownika przed zagrożeniem wysokiego napięcia nawet z bardzo odległych obszarów. Fakt, w jakiej odległości nastąpi ostrzeżenie zależny jest od różnorodnych czynników

Zakres wykrywania zależy głównie od:

 • nastawienia przełącznika określonego trybu pracy
 • wartości przemiennego napięcia (im wyższe jest napięcie, tym wcześniej AC HotStick zaczyna ostrzegać)
 • obszerności powierzchni pod napięciem: pojazd, który znajduje się w strefie napięcia zostanie szybciej zasygnalizowany niż odsłonięte styki gniazda sieciowego, w których gniazdo oraz przewód są chronione metalowymi obudowami oraz dokładnie uziemione
 • odległości od źródła obszarów ekranujących; AC HotStick trzymany ponad ziemią wykryje znacznie z większej odległości niż przewody ukryte pod ziemią lub liśćmi
 • głębokości ukrycia przewodów (np. w ścianach)

Ostrzeżenie

 • AC HotStick służy wyłącznie do profesjonalnego użycia. Jest to pomoc w wykrywaniu różnych nieekranowanych przewodów fazowych, posiadających potencjał niebezpiecznego napięcia przemiennego. Przewody należy traktować w ten sposób, by nie były pod napięciem. AC HotStick nie wyrywa stałych napięć, a także napięć przemiennych w przewodach ekranowych. Nie ujmuje także napięć prowadzonych w obudowach metalowych lub rurkach uziemionych.

Czułość detektora prądu przemiennego AC HotStick:

 • 3 zakresy (przełączane zewnętrznie)

Dane techniczne AC HotStick – detektora prądu przemiennego:

 • wskazanie: za pomocą sygnału świetlnego (LED) oraz dźwiękowego; częstotliwość sygnałów zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do przewodnika
 • Zakres Częstotliwości: przemienne napięcia 20 Hz do 100 Hz
 • autotest: wbudowany trzysekundowy test po włączeniu
 • izolacja: izolacja wykonana z PCV. UWAGA! Należy unikać dotykania w sposób bezpośredni przewodów wysokiego napięcia
 • bezpieczeństwo: przyrząd jest bezpieczny wewnętrznie
 • baterie: baterie 4xAA alkaliczne, Duracell MN 1500 , NEDA 15A lub podobne
 • żywotność baterii: baterie wystarczają na 300 godzin ciągłej pracy (typowy czas pracy wynosi rok)
 • kontrola baterii: wbudowano system ostrzegający przed wyczerpaniem baterii
 • odporność na wodę: bryzgoszczelna obudowa
 • zakres temperatur: od – 30 do 50 °C, transport i przechowywanie od -40 do 70°C
 • wymiary: 45 mm średnica x 521 mm długość.
 • waga z bateriami: 570 g, waga opakowania: 10 g

Zakres dostawy:

 • Zestaw AC HotStick o numerze katalogowym BN 9005/02 obejmuje futerał oraz cztery baterie alkaliczne AA (zainstalowane). Detektor uruchomiony.

Zastosowanie detektora prądu przemiennego AC HotStick:

 • akcje ratownicze i poszukiwawcze w terenach zurbanizowanych
 • wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych źródeł napięć przemiennych, które są dotąd nieznane i nieekranowane
 • weryfikacja wyłączenia napięcia
 • straż pożarna: szczegółowa identyfikacja występowania niebezpiecznych przewodów elektrycznych, elementów metalowych podczas akcji gaśniczych, dogaszania czy podczas prac dochodzeniowych po pożarze
 • wypadki samochodowe: sprawna kontrola miejsca wypadku, oględziny pojazdu pod względem możliwego zagrożenia od linii sieciowych napięcia przemiennego; skuteczna weryfikacja wyłączenia napięcia w sieci
 • ratownictwo w pomieszczeniach zamkniętych: kontrola odcięcia zasilania prądu podczas wchodzenia do pomieszczeń zamkniętych, sprawdzenie wyłączenia zasilania urządzeń, które mogą stwarzać zagrożenie po przypadkowym uruchomieniu
 • materiały niebezpieczne: niwelowanie ryzyka porażenia elektrycznego lub wybuchu, który mogą spowodować zwarcia lub łuki elektryczne
 • klęski żywiołowe: AC HotStick stosuje się po burzach lodowych, trzęsieniach ziemi, wichurach, powodziach, aby zidentyfikować przewody pod napięciem, które leżą na drogach lub w zawalonych czy zalanych częściach budynku
 • kontrola rozległości elektrycznej awarii
 • skuteczne przywracanie zasilania: alarmowanie przed przewodami, które ukryte są pod drzewami, liśćmi, czy informowanie o zagrożeniu spowodowanym generatorami w ruchu
 • przemysł: AC HotStick przydatny jest w fabrykach podczas remontu lub w ratownictwie przemysłowym w celu weryfikacji wyłączenia napięcia czy wykrycia innych niebezpiecznych źródeł; służy też do kontroli uziemienia maszyn
 • wykopy: zwiększenie bezpieczeństwa poprzez lokalizację źródeł potencjalnego porażenia prądem elektrycznym podczas działań ratownictwa technicznego
 • policja: unikanie zagrożenia napięciem przemiennym w miejscach wypadków drogowych, zatrzymań, akcji poszukiwawczych

Typowe odległości wykrywania w metrach:

Napięcie Częstotliwość

Przedmiot

Nastawienie Czułości

 

Wysoka

Niska

Skupiona

120V 220V

60 Hz 50 Hz

Pojedynczy przewód 1,8 m nad ziemią

4,6 m

0,9 m

150 mm

120V 220V

60 Hz 50 Hz

Przewód leżący na wilgotnej ziemi

0,9 m

150 mm

25 mm

7,2 kV 16 kV

60 Hz 50 Hz

Linia napowietrzna (pojedynczy izolator)

65 m

21 m

6 m

46 kV

60 Hz

Linia napowietrzna (kilka izolatorów)

>150 m

>60 m

>20 m

Zobacz jak działa AC Hot Stick  ikona film1

 

WróćWróć