WróćWróć

 

Sprawdź serwis      Sprawdź szkolenia 

 

Fotojonizacyjny detektor wielogazowy Dräger X-pid 9000 i 9500 do wykrywania wybranych gazów to idealne narzędzie dla osób, które często sprawdzają stężenie niebezpiecznych substancji. Benzen, butadien i lotne związki organiczne są rakotwórcze nawet w niskich stężeniach. Selektywny pomiar jest konieczny ze względu na obecność innych gazów i par. Detektor gazu Dräger X-pid zapewnia krótki czas pomiaru i wyniki o jakości laboratoryjnej.

  • Dwa tryby pozwalające wybrać właściwą strategię pomiaru.

Tryb „Detekcja” pozwala wstępnie i w szerokim zakresie przebadać dany obszar, aby wskazać punkty pomiaru. Umożliwia on ciągły i bezpośredni pomiar całkowitego stężenia wszystkich lotnych związków organicznych. Tryb „Detekcja” jest w użyciu podobny do urządzenia pomiarowego z jednym czujnikiem fotojonizacyjnym.

Tryb „Analiza” pozwala prowadzić selektywny pomiar pod kątem określonych związków toksycznych. Precyzyjny pomiar fabrycznie ustawionych związków zajmuje tylko kilka sekund. Tryb „Analiza” przypomina analizy chromatografii gazowej prowadzone w laboratoriach.

  • Nawet 90% szybciej.

Urządzenie Dräger X-pid 9000 / 9500 nie wymaga żadnych przygotowań i można z niego skorzystać po zakończeniu krótkiej fazy wygrzewania. Selektywne pomiary w trybie „Analiza” zajmują tylko kilka sekund. Pomiar stężenia benzenu rozpoczyna się po wciśnięciu przycisku, a wynik jest znany po 30 sekundach. Po upływie kolejnych 60 sekund urządzenie może rozpocząć kolejny pomiar benzenu. W porównaniu z innymi systemami detekcyjnymi Dräger X-pid 9000 / 9500 oszczędza bardzo dużo czasu i umożliwia szybkie wykonanie kolejnych czynności monitorujących. Jednoczesny pomiar różnych związków, np. benzenu i butadienu, przekłada się na dodatkową oszczędność czasu.

  • Niższe koszty obsługi.

Do wykonywania pomiarów nie są używane żadne materiały eksploatacyjne, co pozwala zmniejszyć koszty operacyjne. W przypadku wykonywania dużej liczby pomiarów koszt zakupu Dräger X-pid 9000 / 9500 bardzo szybko się zwraca. Urządzenie nie wymaga na przykład żadnych rurek, co zapobiega popełnieniu błędu przez użytkownika oraz zwiększa prostotę obsługi. Przy 200 pomiarach na rok urządzenie Dräger X-pid 9000 / 9500 jest zasadniczo bardziej oszczędne niż podobne systemy.

  • Większe bezpieczeństwo dzięki wysokiej selektywności.

Detektor wielogazowy Dräger X-pid 9000 i 9500 posiada tryb selektywnego pomiaru „Analiza”, który opiera się na technologii wyodrębniającej poszczególne elementy w mieszance gazowej. Pozwala ona przeprowadzić pomiar wyłącznie benzenu, nawet gdy jednocześnie występują wysokie stężenia innych lotnych związków organicznych, jak toluen czy ksylen. Zjawisko czułości skrośnej dla benzenu jest ograniczone do minimum. Pozwala to zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów i błędnych „pozytywnych” wyników.

  • Niezawodne działanie w trudnych warunkach.

Wpływ czynników środowiskowych, jak zmienna temperatura otoczenia czy wysoka wilgotność na wyniki pomiarów jest ograniczony do minimum. Jednostka czujnika utrzymuje stałą temperaturę przekraczającą temperaturę powietrza otoczenia i oddziela parę wodną od związków mierzonych. Pozwala to uzyskać rzetelne wyniki pomiarów nawet w wymagających warunkach.

  • Niskie granice wykrywalności.

Stężenia toksycznych związków w powietrzu w miejscu pracy nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń. Średnie ważone w czasie w niskich zakresach ppb i ppm należy ustalać obowiązkowo w przypadku rakotwórczych par takich jak benzen. Urządzenie Dräger X-pid 9000 / 9500 zostało zoptymalizowane pod kątem pracy w tym zakresie stężeń i wykrywa benzen już w stężeniu 50 ppb.

  • Intuicyjna obsługa za pomocą aplikacji mobilnej.

Aplikacja mobilna jest zainstalowana na smartfonie w wykonaniu przeciwwybuchowym i to ona odpowiada za kontrolowanie jednostki czujnika i przetwarzanie danych pomiarowych. Smartfon i aplikacja wchodzą w skład standardowego zestawu. Duży ekran dotykowy i intuicyjny interfejs ułatwiają obsługę. Dzięki temu zaawansowana technologia staje się dostępna dla szerokiej grupy użytkowników. Skomplikowane szkolenie ani specjalistyczna wiedza nie są wymagane.

  • Laboratoryjna jakość wyników pomiaru.

Pomiar gazu odbywa się przy użyciu technologii chromatografii gazowej i detekcji fotojonizacynej. Technologie te są powszechnie wykorzystywane w laboratoriach i cieszą się dużym zaufaniem ze względu na ich skuteczność. Dräger X-pid 9000 / 9500 sprawia, że można z nich korzystać bezpośrednio w niebezpiecznych obszarach zakładów produkcyjnych.

  • Prosty test funkcjonowania i łatwa kalibracja.

Test funkcjonowania przeprowadzany jest przy użyciu izobutylenu i toluenu. Zajmuje on dwie minuty, po których Dräger X-pid 9000/9500 jest gotowy do użycia. Interfejs krok po kroku prowadzi użytkownika przez cały proces testu. Kalibracja zajmuje około czterech minut.

  • Dwie wersje produktu spełniające różne wymagania.

Dostępne są dwie wersje produktu: 9000 i 9500. Dräger X-pid 9000 służy do pomiaru stężenia benzenu i butadienu. Dräger X-pid 9500 pozwala mierzyć stężenie ponad 18 wybranych związków za pomocą indywidualnych programów analitycznych, co znacznie zwiększa zakres zastosowań. Oznacza to, że w przypadku Dräger X-pid 9500 można samodzielnie rozbudować bazę danych mierzonych substancji. Detektory wielogazowe to sprawdzone rozwiązania w zakresie wykrywania niewidzialnych przeciwników.

 

WróćWróć