WróćWróć

 

Sprawdź serwis      Sprawdź szkolenia 

 

Detektor wielogazowy GasAlertMicro 5 – Indywidualna ochrona

Detektor wielogazowy GasAlertMicro 5 (detektor chloru oraz innych gazów) umożliwia jednoczesne monitorowanie i wyświetlanie do pięciu zagrożeń w atmosferze. Urządzenia te są przeznaczone do wielu zastosowań. Wyposażono je w wiele przydatnych w terenie, wybieranych przez użytkownika funkcji. Mierniki są dostępne w wersji standardowej do wykrywania gazów toksycznych, w wersji z czujnikiem podczerwieni do wykrywania CO2. Zastosowanie zabezpieczenia kodem dostępu uniemożliwia nieupoważnionym osobom modyfikowanie ustawień przyrządu. Dzięki zgodności detektorów chloru z serii GasAlertMicro 5 ze stacją MicroDock II przeznaczoną do automatycznego testowania sprawności i kalibracji mierniki gazów są bezkonkurencyjne pod względem uniwersalności, wydajności oraz ogólnej wartości.

Miernik wielogazowy GasAlertMicro 5 bada poniższe gazy:

 • Cl2, ClO2, CO2, CO

 • DGW, H2S, HCN, 

 • NH3, NO2, O2, O3, SO2, PH3,

Standardowe cechy detektorów chloru, ozonu, C02 oraz innych gazów:

 • wyświetlanie w czasie rzeczywistym stężeń gazów na wyświetlaczu LCD pracującym w trybie ciągłym
 • wodoodporność
 • automatyczna kalibracja; kompatybilność ze stacją MicroDock II przeznaczoną do automatycznego testowania i kalibracji urządzenia
 • funkcja pełnego autotestu działania czujników, stanu naładowania akumulatora, ciągłości obwodów elektrycznych oraz alarmów dźwiękowych/wizualnych po uruchomieniu urządzenia
 • jasno świecące, szerokokątne listwy alarmowe
 • odporna na wstrząsy obudowa

Model GasAlertMicro 5 posiada szereg udogodnień, które znacznie podnoszą jego wydajność i funkcjonalność. Dodatkowe cechy detektora chloru i innych gazów GasAlertMicro 5 to:

Dane techniczne

wymiary 14,5 x 7,4 x 3,8 cm   (5,7 x 2,9 x 1,5 cala)
masa 370 g
temperatura -20 do +50°C-10 do +40°C (PID)
alarmy

– wizualny, wibracyjny, dźwiękowy(95 dB)

– poziom niski, wysoki, STEL (NDSCh –   najwyższe dopuszczalne stężeniechwilowe), TWA (NDS najwyższe dopuszczalne   stężenie), OL(przekroczenie zakresu)

testy sprawność czujnika, obwody elektryczne,   alarmy stanu naładowania baterii i dźwiękowe/wizualne po   uruchomieniu, ciągła kontrola baterii
pompka opcjonalna; pobieranie próbek na odległość   do 20 m
funkcje użytkownika
 •   sygnalizacja   prawidłowego działania
 •   ustawienie   częstotliwości alarmów STEL
 •   ustawienie sposobu alarmowania TWA
 •   wł./wył. Czujnika
 •   zatrzaskiwanie alarmów
 •   tryb pracy   bezpieczny
 •   praca w trybie cichym
 •   ustawianie zegara
 •   częstotliwość rejestracji danych
 •   zabezpieczenie kodem dostępu
 •   biblioteka współczynników korekcji (DGW, PID)
 •   szybki tryb pracy pompki
 •   pomiar gazów palnych (% DGW lub procentowa objętość metanu)
 • automatyczna kalibracja sensora O2 przy uruchomieniu urządzenia
 • automatyczne podświetlanie
 • tryb czuwania
 • wybór stężenia gazu wzorcowego
 • blokada urządzenia po przekroczeniu terminu kalibracji
 • codzienny test sprawności
 • wybór języka (spośród pięciu)
 • wysoka dokładność pomiaru
zgodność z normami odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe:zgodność z Dyrektywą EMC 89/336/EWGIP 65/66
świadectwa i aprobaty

Klasa I, Sekcja 1, Gr. A, B, C, D

American   Bureau of Shipping — modele dla gazów toksycznych i z czujnikiem PID

ATEX: CE EX g II 1 GGa Ex ia IIC   T4*X g II 2 G — wyłącznie model z czujnikiem   podczerwieni Ex d ia IIC T4*

IECEx: Ga Ex ia IIC T4*Ex d ia IIC T4* — wyłącznie model z   czujnikiem podczerwieni

CE: Zgodność z normami europejskimi

*Oznaczenia temperatur mogą się różnić   zależnie od założonych akumulatorów.Pełen wykaz odpowiednich akumulatorów i   oznaczeń podano w instrukcji użytkownika

Gwarancja

 • pełna dwuletnia gwarancja obejmująca czujniki (1 rok dla czujników NH3, CI2, O3CIO2 i lampy PID)

Koniecznie przyjrzyj się także innym naszym produktom z kategorii detektory wielogazowe.

karta katalogowa GasAlertMicro 5 Series
GasAlertMicro 5 frame

 

WróćWróć