WróćWróć

 

Sprawdź serwis      Sprawdź szkolenia 

 

Detektory wielogazowe MultiRAE i MultiRAE Lite to bezprzewodowe, przenośne mierniki z szerokiej rodziny detektorów gazów MultiRAE. Detektor amoniaku oraz innych gazów MultiRAE Lite to optymalny miernik od jednego do sześciu1 gazów służący do ochrony osobistej i wykrywania przecieków. Mierniki MultiRAE Lite są dostępne w wersji dyfuzyjnej lub z pompką oraz oferują najszerszy wybór czujników w swojej klasie. Detektor chloru NH3 oraz innych gazów toskycznych MultiRAE Lite można dostosować dokładnie do swoich potrzeb w zakresie wykrywania i do wymagań norm obowiązujących w różnych krajach, branżach i zastosowaniach.

Detektory MultiRAE mierzą 1 do 6 z następujących gazów:

 • CO, CO2, H2, H2S,
 • NO, NO2, O3, PH3, SO2,
 • LZO, DGW,
 • ETO-A, ETO-B, ETO-C

Opcjonalna funkcja łączności bezprzewodowej poprawia bezpieczeństwo, oferując kierownictwu i specjalistom ds. BHP dostęp w czasie rzeczywistym do odczytów z mierników i statusów alarmowych z dowolnego miejsca. Umożliwia to lepszą orientację w sytuacji i szybsze reagowanie na wypadki.

Detektory MultiRAE są:

 • dostępne w następujących modelach: MultiRAE Lite, MultiRAE Pro, MultiRAE, 
 • wykonane w wersji dyfuzyjnej lub z pompką,
 • umożliwiają pomiar wilgotności i temperatury,
 • umożliwiają wybór gazów palnych do pomiaru selektywnego (21 gazów),
 • pomiar lotnych związków organicznych sensorem VOC,
 • wybór gazów do pomiaru z poziomu użytkownika na miejscu pomiaru,
 • wymienność jednostki zasilającej przez użytkownika (akumulator/baterie alkaliczne),
 • zdalny pobór gazu do pomiaru z odległości do 25 m,
 • posiadają alarm bezruchu ze zdalną radiową transmisją sygnału w czasie rzeczywistym i panic alarm,
 • pamięć danych + archiwizacja w PC,
 • konfiguracja przyrządu poprzez PC,
 • automatycznie odwracany wyświetlacz,
 • wysoce wszechstronne i elastyczne,
 • łatwa obsługa dzięki wymiennym czujnikom, pompce i akumulatorowi,
 • komunikacja bezprzewodowa do sieci komórkowych Bluetooth,
 • komunikacja bezprzewodowa GPS z pozycjonowaniem i odczytem (opcja dodatkowa)
 • w pełni automatyczny bump-test i kalibracja za pomocą systemu AutoRAE2.

Cechy i funkcje detektora amoniaku i innych gazów MultiRAE:

Bezprzewodowe. Wszechstronne. Sprawdzone.

 • bezprzewodowy dostęp do odczytów i statusu alarmowego z dowolnej lokalizacji w czasie rzeczywistym
 • jednoznaczne lokalne i zdalne (bezprzewodowe) powiadomienia na pięć sposobów o warunkach alarmowych, w tym o wypadkach personelu2,
 • ponad 25 dostępnych czujników, w tym czujnik PID 3do wykrywania LZO, czujniki NDIR5 i katalityczne do wykrywania gazów palnych oraz czujnik NDIR do wykrywania CO2,
 • inteligentne czujniki przechowujące dane kalibracyjne, co umożliwia ich wymianę w terenie4,
 • duży wyświetlacz graficzny z prostym w obsłudze interfejsem użytkownika z ikonami,
 • ciągłe rejestrowanie danych (6 miesięcy w przypadku 5 czujników, 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu).

Zastosowania detektorów MultiRAE:

 • ochrona osobista i wykrywanie przecieków różnych gazów w branżach, takich jak:
  • przemysł chemiczny,
  • przemysł spożywczy,
  • przemysł petrochemiczny oraz dystrybucja produktów gazowych i naftowych,
  • przemysł farmaceutyczny,
  • telekomunikacja,
  • oczyszczanie ścieków,
 • przegląd systemu ppoż.
1 W konfiguracji 6-gazowej wymagany jest czujnik dwugazowy.
2 Wymagane mogą być dodatkowe urządzenia i (lub) licencje na oprogramowanie w celu umożliwienia zdalnego, bezprzewodowego monitorowania i transmisji alarmów.
3 Czujnik PID wymaga konfiguracji z pompką.
4 Firma RAE Systems zaleca kalibrację czujników po zainstalowaniu.

 

Koniecznie zobacz także pozostałe detektory wielogazowe z oferty Safetech.

karta katalogowa MultiRAE
multiRAE folder frame

 

Zobacz jak działa MultiRAE Lite ikona film1

 

WróćWróć