WróćWróć

Detektor wielogazowy amoniaku oraz innych gazów MultiRAE Lite to optymalny miernik od jednego do sześciu1 gazów służący do ochrony osobistej i wykrywania przecieków. Mierniki MultiRAE Lite są dostępne w wersji dyfuzyjnej lub z pompką oraz oferują najszerszy wybór czujników w swojej klasie. Wielogazowy detektor NH3 oraz innych gazów toskycznych MultiRAE Lite można dostosować dokładnie do swoich potrzeb w zakresie wykrywania i do wymagań norm obowiązujących w różnych krajach, branżach i zastosowaniach.

Opcjonalna funkcja łączności bezprzewodowej poprawia bezpieczeństwo, oferując kierownictwu i specjalistom ds. BHP dostęp w czasie rzeczywistym do odczytów z mierników i statusów alarmowych z dowolnego miejsca. Umożliwia to lepszą orientację w sytuacji i szybsze reagowanie na wypadki.

Detektory MultiRAE są:

 • dostępne w wersji dyfuzyjnej lub z pompką
 • wysoce wszechstronne i elastyczne
 • alarm bezruchu ze zdalną radiową transmisją sygnału w czasie rzeczywistym
 • łatwa obsługa dzięki wymiennym czujnikom, pompce i akumulatorowi
 • w pełni automatyczny bump-test i kalibracja za pomocą systemu AutoRAE2

Cechy i funkcje detektora amoniaku i innych gazów MultiRAE:

Bezprzewodowe. Wszechstronne. Sprawdzone.

 • bezprzewodowy dostęp do odczytów i statusu alarmowego z dowolnej lokalizacji w czasie rzeczywistym
 • jednoznaczne lokalne i zdalne (bezprzewodowe) powiadomienia na pięć sposobów o warunkach alarmowych, w tym o wypadkach personelu2
 • ponad 25 dostępnych czujników, w tym czujnik PID 3do wykrywania LZO, czujniki NDIR5 i katalityczne do wykrywania gazów palnych oraz czujnik NDIR do wykrywania CO2
 • inteligentne czujniki przechowujące dane kalibracyjne, co umożliwia ich wymianę w terenie4
 • duży wyświetlacz graficzny z prostym w obsłudze interfejsem użytkownika z ikonami
 • ciągłe rejestrowanie danych (6 miesięcy w przypadku 5 czujników, 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu)

Zastosowania detektorów MultiRAE:

 • ochrona osobista i wykrywanie przecieków różnych gazów w branżach, takich jak:
  • przemysł chemiczny
  • przemysł spożywczy
  • przemysł petrochemiczny oraz dystrybucja produktów gazowych i naftowych
  • przemysł farmaceutyczny
  • telekomunikacja
  • oczyszczanie ścieków
 • przegląd systemu ppoż.
1 W konfiguracji 6-gazowej wymagany jest czujnik dwugazowy.
2 Wymagane mogą być dodatkowe urządzenia i (lub) licencje na oprogramowanie w celu umożliwienia zdalnego, bezprzewodowego monitorowania i transmisji alarmów.
3 Czujnik PID wymaga konfiguracji z pompką.
4 Firma RAE Systems zaleca kalibrację czujników po zainstalowaniu.

 

Pobierz MultiRAE PL
multiRAE folder frame

 

Zobacz jak działa MultiRAE Lite ikona film1

 

WróćWróć