WróćWróć

Sprawdź serwis      Sprawdź szkolenia 

Detektor wielogazowy WatchGas QGM

WatchGas QGM to wszechstronny miernik wielogazowy zaprojektowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Tobie i Twojemu personelowi podczas pracy w niebezpiecznych środowiskach.

 • Zatwierdzony przez IECEx i ATEX do strefy 0;
 • Prosta obsługa jednym przyciskiem;
 • Trwała, przyczepna obudowa;

Wyświetla rzeczywiste stężenia gazów, wartości NDS i NDSCh

WatchGas QGM oferuje wykrywanie do czterech różnych gazów: tlenu, siarkowodoru, tlenku węgla i gazów palnych.

Gdy stężenia tych gazów przekroczą progi alarmowe, WatchGas QGM ostrzega użytkownika wibracjami, migającymi diodami LED i alarmem akustycznym 90 dB. Zintegrowany rejestrator danych i zdarzeń rejestruje wartości pomiarowe, a także wartości szczytowe i średnie, alarmy, daty kalibracji i informacje o testach sprawności przez okres do dwóch miesięcy. Wszystkie zapisy można pobrać na komputer za pomocą oprogramowania WatchGas IR-Link

Cechy detektora wielogazowego WatchGas QGM:

 • Zatwierdzony przez IECEx i ATEX do strefy 0;
 • Prosta obsługa za pomocą jednego przycisku
 • Trwała, przyczepna obudowa
 • Wyświetla rzeczywiste stężenie gazu, wartości NDS i NDSCh
 • Regulowane poziomy alarmów za pomocą WatchGas IR Link
 • Rejestr danych: do dwóch miesięcy lub dłużej
 • Alarmy optyczne, akustyczne i wibracyjne
 • Dostępna stacja dokująca do szybkiego testu sprawności
  i kalibracji
 • Akumulator do dwóch miesięcy (tylko IR)
 • Idealny na przykład w przemyśle wydobywczym lub w zakładach (petro)chemicznych

Detektory wielogazowe zapewnią Tobie komfort pracy. Zapoznaj się z nimi.

WróćWróć