WróćWróć

Detektor DCCO jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach zagrożonych emisją tego gazu. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO w otaczającym powietrzu. Po przekroczeniu określonej wartości stężenia CO i czasu ekspozycji, miernik tlenku węgla uruchamia optyczną i akustyczną sygnalizację alarmową. Alarm załączany jest przy stężeniu czadu przekraczającym 0,005% CO po czasie ekspozycji ponad 60min lub przy stężeniu 0,01% po czasie 10min lub przy stężeniu 0,03% w ciągu 3min.

Dostępne wersje detektora CO:

  • …s – z wyjściem do przyłączenia dodatkowej syreny
  • …P – z wyjściem stykowym do sterowania wentylatorem, systemem alarmowym
  • …A – zasilanie 12V=
  • …Zsw – wyjście impulsowe do sterowania zaworami odcinającymi, do syreny, wej. optoizolowane.

Zdjęcia/teksty zaczerpnięto z materiałów informacyjnych firmy GAZEX®

 

WróćWróć