WróćWróć

 

Filtropochłaniacz FP 211/1–P3 chroni przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci cząstek stałych i ciekłych w zakresie penetracji przewidzianej dla klasy P3 (w tym także niższych klas P1 i P2) oraz parami i gazami określonymi w tabeli. Filtropochłaniacze FP 211/1–P3 mają zastosowanie w miejscach występowania substancji toksycznych w powietrzu, a szczególnie w laboratoriach, magazynach chemicznych, galwanizerniach, zakładach przemysłowych oraz podczas awarii i ewakuacji ludzi ze strefy zagrożonej.

Filtropochłaniacz FP 211/1–P3 po skompletowaniu z maską twarzową lub półmaską wyposażoną w łącznik gwintowy RD 40×1,7” stanowi kompletny sprzęt.

 

WróćWróć