WróćWróć
 • maska MT 213/2 służy do ochrony układu oddechowego, twarzy, oczu i skóry, przed:
  •   parami i gazami
  •   pyłami
  •   mgłami i aerozolami

 

 • chroni po skompletowaniu z pochłaniaczami, filtrami lub filtropochłaniaczami oraz urządzeniami wężowymi zasysanego, tłoczonego i sprężonego powietrza, wyposażonymi w łącznik Rd 40×1/7″ (EN-148-1)
 • konstrukcja maski MT 213/2 zapewnia własności ochronne, eksploatacyjne i
  fizjologiczno-higieniczne w zakresie od -30 do + 70°C
 • maska produkowana jest w czterech rozmiarach (patrz tabela)
 • dobórodpowiedniego rozmiaru i jej konstrukcja zapewniają:
  • odporność na starzenie, środki trujące, mikroorganizmy i promieniowanie
  • łatwość oddychania
  • dobrą widoczność
  • wysoki stopień szczelności obrzeża
  • możliwość odkażania i konserwacji

wysokość twarzy, odległość w linii prostej od podbródka do wgłębienia nosowo-skroniowego

obwód twarzy po linii owalnej przez uszy, podbródek i ponad brwiami

rozmiar maski

>127 mm

 

> 605 mm

1

od 116 do 127 mm

 

2

< 116 mm

< 605 mm

3

4

 

WŁASNOŚCI OCHRONNE I UŻYTKOWE

 

Parametry

Wartość   wg

Wartość   uzyskana

EN-136

w   badaniach

Masa maski (kg)

Max 0,7

0,5

Przeciek wewnętrzny ()

0,05

0,005

Opór przepływu (Pa)    
– przepływ ciągły 30 dm 7min

50

37

– przepływ ciągły 95 dm ‘min

250

217

Opór wydechu (Pa)

< 300

207

– przepływ 160 dm Imin
Palność

materiał

samogasnący

materiał

samogasnący

 

WróćWróć