WróćWróć

 

Sprawdź serwis lub instalację

 

Dwuprogowe moduły alarmowe typu MD-8 oraz MD-16 są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX®/F oraz typu DG/F produkcji GAZEX, do stosowania w Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazów lub w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej® GX. Możliwa jest kontrola detektorów typu WG lub AirTECH poprzez ich wyjścia stykowe.

Mikroprocesorowy moduł alarmowy MD może kontrolować od jednego do ośmiu (MD-8) lub do szesnastu (MD-16) detektorów, może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe, posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MD…Z może sterować zaworami odcinającymi.

Cechy i realizowane funkcje

  • zasilanie detektorów (9V=, z kontrolą obciążenia)
  • możliwość kontroli stanów alarmowych detektorów typu WG i AirTECH (przez wyjścia stykowe)
  • kontrola stanu połączenia przewodowego z detektorami
  • możliwość przypisania poszczególnych detektorów do jednej z dwóch stref S1 lub S2 (lub do obu), praktycznie tworzy to dwa systemu detekcji.
  • w wersji MD…Z – sterowanie pracą dwóch zaworów odcinających oraz kontrolą połączenia przewodowego (jeden zawór przypisany do jednej strefy)
  • możliwość ręcznego wyzwalania wyjściowych sygnałów sterujących (bez konieczności generowania sygnałów alarmowych detektorów)
  • możliwe dodatkowe tryby pracy z wyciszeniem wewnętrznej syrenki, z czasowym wyłączeniem wyjść modułu, z automatycznym zerowaniem pamięci na wyświetlaczu.
  • graficzny ekran LCD z podświetleniem
  • wewnętrzny sygnalizator akustyczny
  • nieulotna pamięć wewnętrzna 2000 ostatnich zdarzeń ze stemplem czasowym (zegar czasu rzeczywistego)

Zdjęcia/teksty zaczerpnięto z materiałów informacyjnych firmy GAZEX®. Nazwa DEX®, Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej®, GAZEX® są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX®

 

Serwis stacjonarnych detektorów gazów:

Dział serwisu SafeTech wykona dla Państwa instalację oraz zapewni usługi serwisowe centrali pomiarowej i głowic. Nasi technicy z przyjemnością pomogą Państwu w praktyce oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

 

WróćWróć