WróćWróć

 

 

Przeznaczony do wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego pochodzącego od  skażeń radioaktywnych izotopami alfa i beta oraz od źródeł promieniowania X i gamma

Monitor wskazuje dane pomiarowe w trzech odrębnych jednostkach:

 • Bq/cm2, skażenie powierzchni radioaktywnymi izotopami alfa
 • cps,  skażenie radioaktywnymi izotopami beta
 • µSv/h, przestrzenny równoważnik mocy dawki promieniowania X i gamma.

Zastosowanie

 • wykrywanie i pomiar skażeń powierzchniowych nuklidami alfa, beta lub gamma promieniotwórczymi w laboratoriach izotopowych.
 • wykrywanie źródeł radioaktywnych  na przejściach granicznych.
 • kontrolowanie terenu po awariach jądrowych, pożarach i katastrofach transportowych.
 • kontrola osłon przed promieniowaniem rentgenowskim X i gamma w medycynie i przy defektoskopii izotopowej.
 • kontrola powierzchniowych skażeń radioaktywnych.  

Dane techniczne

 • detektor:  okienkowy licznik Geigera -Müllera.
 • zakresy pomiarowe:
  • moc dawki: 0.01 do 1000 µSv/h
  • skażenie powierzchni: 0.1 do 10000 Bq/cm2
  • częstość impulsów:  0.1 do 10000 cps.
 • zakres energetyczny  pomiaru:
  •    dla X i gamma: od  50 keV  do 1.5 MeV,  ±30%  (w odniesieniu do Cs-137)
  •    promieniowanie beta:  powyżej  100keV
  •    promieniowanie alfa:   powyżej 4 MeV
 • podstawowy błąd pomiaru
  •    promieniowania X i gamma: nie większy niż ± 15% (w odniesieniu do Cs-137)
  •    promieniowania alfa i beta: < ±50% (dla izotopów wymienionych w Karcie Badania)
 •  zasilanie monitora: bateria akumulatorków NiMH 4×1.2V,  2Ah.
 • czas pracy ciągłej:  nie mniej niż 40 godz.
 • warunki klimatyczne:
  • temperatura  -10°C  do   40°C
  • wilgotność względna do 80% przy 30°C
 • wymiary: 100mm x 170mm x 85mm (z uchwytem)
 • masa:    ok.500g

Funkcje dodatkowe:

 • ułatwiająca wykrywanie i lokalizację źródła radioaktywnego
 • odejmowania tła naturalnego promieniowania jonizującego
 • uśredniania wyniku pomiaru
 • współpraca z komputerem PC – przesyłanie wyników pomiaru
 • zbierania wyników pomiaru w pamięci przyrządu (opcja)
 • sygnalizujące:
  • przekroczenie zakresu pomiarowego
  • ustawionego progu alarmu
  • podwyższonego poziomu promieniowania
  • niskie napięcie zasilania
  • zakończenie czasu ładowania akumulatorków
WróćWróć