WróćWróć

 

Poduszka sorbentowa to odpowiednio ukształtowany worek wykonany z mocnej włókniny wypełniony sorbentem olejowym polipropylenowym. Sorbent ten wchłania wszystkie oleje pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gęstości.

 

Zastosowanie poduszki sorbentowej

Poduszka sorbentowa przeznaczona jest do:

  • wchłaniania oleju z powierzchni wody i lądu – na wodzie, miejsce największego skupiska oleju otacza się zaporami a poduszki umieszcza się wewnątrz ograniczonego obszaru
  • w miejscach wycieku, a także w studzienkach i odstojnikach, w których gromadzą się zaolejone ścieki

Parametry i właściwości poduszki sorbentowej

  • zdolność do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody
  • nietoksyczny
  • niezatapialny
  • możliwość wielokrotnego użycia
  • wysoka chłonność oleju – do 30g oleju / 1g sorbentu
  • bardzo duża hydrofobowość – do 1% masy własnej (sorbent nie chłonie wody)
  • gęstość – ok. 50 kg/m3

Poduszka sorbentowa kanałowa

służy do usuwania oleju i innych wycieków ropopochodnych z wody znajdującej się w studzienkach kanalizacyjnych. Poduszki wykonane z mocnych tkanin przepuszczających węglowodory napełniane są sorbentem polipropylenowym mającym bardzo dużą chłonność względną. Dla łatwego opuszczania i wyciągania ze studni są one wyposażane w uchwyty.

poduszka sorbentowa kanałowa

Postępowanie ze zużytym sorbentem

Przekazać uprawnionym podmiotom do utylizacji

poduszka sorbentowa

 

WróćWróć