WróćWróć

 

  • półmaska MP 21/1 występuje z  łącznikiem gwintowym Rd 40×1/7” (gniazdo łączące półmaski)
  • przeznaczona do kompletowania z elementem oczyszczającym posiadającym połączenie gwintowe
  • element oczyszczający można mocować bezpośrednio w gnieździe lub z użyciem węża oddechowego ŁW 2/3 wkręconego w gniazdo dla elementów oczyszczających o masie większej niż 300 g
parametry wartość wg normy wartość uzyskana w badaniach
masa półmaski (g) <300 150
masa półmaski z pochłaniaczem klasy 2   345
opór wdechu (Pa)– przepływ 30 dm3/min– przepływ 95 dm3/min  <50<130  1285
opór wydechu (Pa)– przepływ 160 dm3/min  <300  125
przeciek całkowity (%) <5 3,9

 

WróćWróć