WróćWróć

Środek gaśniczy pianotwórczy typu AFFF-AR, odporny na alkohole. 

Charakterystyka środka gaśniczego:

 • jest środkiem pianotwórczym typu AFFF-AR,
 • odporny na działanie alkoholi,
 • łączy w sobie zalety środka pianotwórczego tworzącego film polimerowy oraz film wodny. Substancje tworzące film polimerowy, komponenty fluorowe tworzące film wodny, stabilizatory piany oraz środki zapobiegające zamarzaniu charakteryzują strukturę tego produktu, który częściowo jest produkowany z surowców naturalnych.
 • odpowiada rozporządzeniu UE Nr 757/2010 (rozporządzenie POP).
 • nie zawiera związków silikonowych.

Właściwości środka gaśniczego:

 • bardzo dobre właściwości płynięcia, gaszenia i uniemożliwiające ponowny zapłon, zarówno przeciwko pożarom cieczy polarnych (mieszających się z wodą) silnie niszczących pianę, jak również węglowodorów niepolarnych (nie mieszających się z wodą).
 • film polimerowy w sposób szczególny stabilizuje pianę i tworzy barierę wobec działania niszczącego pianę. Film polimerowy powstaje przy gaszeniu cieczy polarnych wskutek wzajemnego oddziaływania między cieczą polarną a pianą. Film wodny powstaje przy gaszeniu cieczy niepolarnych. Wytwarza się on z piany na palącym się materiale jako cienki, wodny film, który poprzedza pianę.
 • tworzenie filmu wodnego i zdolność płynięcia piany są wspomagane przez relatywnie krótki czas wykraplania piany, przez co czas gaszenia ulega skróceniu, a ognisko pożaru zostaje schłodzone.
 • dzięki komponentom tworzącym film wodny i uniemożliwiającym ponowny zapłon MOUSSOL®-APS 3/3 F-15 #3341 gwarantuje szybki i długotrwały efekt gaszenia. Niebezpieczeństwo ponownego zapłonu już ugaszonego ogniska pożaru jest znacznie zmniejszone.
 • odpowiedni szczególnie do stacjonarnych i mobilnych zastosowań w przemyśle chemicznym, naftowym, petrochemicznym oraz farmaceutycznym.

Zastosowanie środka pianotwórczego:

 • MOUSSOL®-APS 3/3 F-15 #3341 jest przeznaczony do stosowania przy pomocy wszystkich dostępnych na rynku urządzeń spieniających (jak np. prądownice i wytwornice pianowe) do wytwarzania piany ciężkiej i średniej, przeciwko pożarom cieczy palnych, szczególnie do zwalczania pożarów cieczy polarnych, silnie niszczących pianę, np. alkoholi, ketonów, estrów oraz do gaszenia niepolarnych węglowodorów, np. produktów naftowych.
 • Wielkość domieszki do wody gaśniczej (stężenie) wynosi 3% zarówno do pożarów cieczy niepolarnych jak i polarnych, silnie niszczących pianę.
 • Substancje fluorowe tworzące film wodny pozwalają na stosowanie środka MOUSSOL®-APS 3/3 F-15 #3341 jako niespienionego roztworu na niepolarne węglowodory.
 • Gaszenie można przeprowadzać przy pomocy działek wodnych, prądownic lub instalacji zraszaczy pianowych. Rozlane ciekłe chemikalia powinny być, w celu ograniczenia emisji, zapobiegawczo pokryte pianą. Warstwa piany tłumi gazy i pary oraz uniemożliwia ich zapłon. W celu uzyskania optymalnego efektu gaszenia pożary cieczy polarnych powinny być zwalczane przez łagodne podawanie piany, np. za pomocą wlewu pianowego lub pianowych blach kierunkowych (patrz karta informacyjna TM 037 „Gaszenie pożarów alkoholi”).
 • Dozowanie wspomagane pompą pianową jest wymagane wówczas, gdy temperatura koncentratu jest ≤ 5°C. Oprócz wody wodociągowej do spieniania środka MOUSSOL®-APS 3/3 F-15 #3341 może być stosowana również woda morska i słonawa oraz uzdatniona woda przemysłowa (bez dodatku substancji niszczących pianę).
 • W przypadku akcji gaśniczych w obecności instalacji elektrycznych należy przestrzegać normy DIN/VDE-0132.

Mieszalność:

 • przy bezpośrednim użyciu: do natychmiastowego zastosowania MOUSSOL®-APS 3/3 F-15 #3341 może być zmieszany z podobnymi środkami pianotwórczymi.
 • w przypadku magazynowania: nie zaleca się mieszania środka MOUSSOL®-APS 3/3 F-15 #3341 z innymi środkami pianotwórczymi.
 • z innymi środkami pianotwórczymi: pod żadnym pozorem MOUSSOL®-APS 3/3 F-15 #3341 nie może być zmieszany ze środkami proteinowymi, syntetycznymi lub typu AFFF! Nawet najmniejsze ilości w/w środków mogą prowadzić do nieprzydatności środka MOUSSOL®-APS 3/3 F-15 #3341.
 • z innymi pianami gaśniczymi: piana uzyskana ze środka MOUSSOL®-APS 3/3 F-15 #3341 może być stosowana razem z innymi pianami gaśniczymi, uzyskanymi z innych środków pianotwórczych.

Posiadane certyfikaty i atesty:

 • świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2592/2016,
 • atest PZH: PZH/HT-3099/2016,
 • MPA Dresden: KB 275/14.
WróćWróć