WróćWróć

Środek pianotwórczy PROTEKTOL SAT 10 to wodny roztwór zawierający:

 • anionowe substancje powierzchniowo czynne,
 • rozpuszczalniki organiczne,
 • stabilizatory piany,
 • substancje obniżające temperaturę krzepnięcia,
 • inhibitory korozji.

 

Zastosowanie środka pianotwórczego PROTEKTOL SAT 10:

Pianotwórczy środek gaśniczy PROTEKTOL SAT-10 jest przeznaczony do:

 • zwalczania pożarów grupy A (ciał stałych) oraz grupy B (palnych cieczy niepolarnych)
 • jako środek zwilżający w stężeniach od 0,5 +1,0 %.

Cechy charakterystyczne środka pianotwórczego PROTEKTOL SAT 10:

 • z  wodnych roztworów PROTEKTOL-u SAT-10 mogą być wytwarzane wszystkie rodzaje pian gaśniczych tj. ciężka, średnia i lekka.
 • odznacza się również bardzo dobrą biodegradacją (rozkładem w środowisku naturalnym) – stosunek BZTM/ChZT wynosi 80%
 • produkt charakteryzuje się niską korozyjnością w stosunku do stali węglowej, mosiądzu i aluminium, poniżej kryteriów określonych dla wody wodociągowej

Własności fizykochemiczne:

 • postać: przezroczysta, jednorodna ciecz o barwie jasnożółtej
 • gęstość w temp. 20°C: 1,06 ± 0,02 g/cm1
 • wartość pH: 8,0 + 9,5
 • lepkość w temp. 20 C: ś 10mm*/s
 • lepkość w temp. -10°C: -S 40 mm*/s
 • zawartość osadu: max. 0,1% obj.
 • temperatura krzepnięcia: -13°C± 2°C
 • najniższa temperatura stosowania: -’OC
 • zalecana domieszka do wody gaśniczej (stężenie): 3% obj.
 • zalecana domieszka do wody gaśniczej jako środek zwilżający: 0,5 +1

Własności pianotwórcze:

 • liczba spienienia: < 20
 • szybkość wykraplania piany ciężkiej, przy zastosowaniu wody wodociągowej:
  • wartość 25%: 4-10 minut
  • wartość 50% (połówkowa): 8-20 minut

Wymagania jakościowe:

Wymagania jakościowe dla pianotwórczego środka gaśniczego PROTEKTOL SAT-10 są zgodne z normą PN-EN 1568. PROTEKTOL SAT-10 posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 0961/2011 oraz atest PZH.
Skuteczność gaśnicza wg PN-EN 1568-3: III B dla wody wodociągowej  III C dla wody morskiej

Gwarancja:

Przy prawidłowym przechowywaniu (temp. od -10°C do 35″C, w odpowiednich pojemnikach) PROTEKTOL SAT-10 zachowuje swoje własności przez okres co najmniej 5 lat i na taki okres posiada gwarancję.

Pobierz PROTEKTOL SAT 10
Protektol Sat 10 frame

 

WróćWróć