WróćWróć

STHAMEX® 3% F-15 #9348 jest syntetycznym środkiem pianotwórczym, przeznaczonym do wytwarzania piany ciężkiej, średniej i lekkiej.

Cechy środka pianotwórczego STHAMEX® 3%

 • substancje powierzchniowo czynne (na bazie naturalnych surowców wtórnych), stabilizatory piany oraz środki zapobiegające zamarzaniu,
 • łatwo i całkowicie biodegradowalny,
 • nie zawiera związków fluoru, substancji konserwujących i związków silikonu,
 • bardzo dobrze się spienia. W zależności od stosunku ilościowego między wodnym roztworem środka, a powietrzem wytwarzana jest piana: z niewielką ilością powietrza – płynna i mokra piana ciężka, z większą ilością powietrza – wilgotna piana średnia, a z dużą i bardzo dużą ilością powietrza – sucha, bardzo lekka piana (piana lekka). Piana powstała ze środka STHAMEX® 3% F-15 #9348 gasi pewnie i gazoszczelnie pokrywa pożary, jest niewrażliwa i odporna na działanie promieniowania cieplnego, gazów pożarowych i fal powietrza. Zmniejsza to niebezpieczeństwo ponownego zapłonu.
 • STHAMEX® 3% F-15 #9348 znacznie obniża napięcie powierzchniowe wody i dzięki temu doskonale nadaje się także jako środek zwilżający.

Zastosowanie:

 • stosowany do wytwarzania piany ciężkiej, średniej i lekkiej przy pomocy wszystkich dostępnych na rynku urządzeń spieniających (jak prądownice i wytwornice pianowe oraz generatory piany). Wielkość domieszki do wody gaśniczej w celu wytworzenia piany ciężkiej, średniej i lekkiej wynosi 3%. W przypadku użycia środka STHAMEX® 3% F-15 #9348 jako środka zwilżającego, do gaszenia trudnych do zwilżania materiałów, jak np. bawełna, węgiel brunatny, papier, pył węglowy itp., zaleca się wielkość domieszki od 0,5% do 1,0%. Wypływające, lekko gazujące ciecze, np. amoniak, mogą być zapobiegawczo pokryte pianą w celu powstrzymania szkodliwych emisji, a następnie bezpiecznie usunięte. Oprócz wody wodociągowej do spieniania środka STHAMEX® 3% F-15 #9348 może być stosowana również woda morska i słonawa oraz uzdatniona woda przemysłowa (bez dodatku substancji niszczących pianę). Piana ciężka i średnia wytworzona ze środka STHAMEX® 3% F-15 #9348 służy do zwalczania pożarów zarówno na wolnym powietrzu, jak i w budynkach.
 • Pianę lekką wykorzystuje się do wypełniania pomieszczeń i do wypierania wybuchowych mieszanin gazowych ze zbiorników, pomieszczeń, wykopów dla rurociągów lub np. maszynowni na statkach itd. W przypadku akcji gaśniczych w obecności instalacji elektrycznych należy przestrzegać normy DIN/VDE-0132.

Mieszalność środka:

 • przy bezpośrednim użyciu: do natychmiastowego zastosowania STHAMEX® 3% F-15 #9348 może być zmieszany z podobnymi środkami pianotwórczymi.
 • w przypadku magazynowania: nie zaleca się mieszania środka STHAMEX® 3% F-15 #9348 z innymi środkami pianotwórczymi.
 • z innymi środkami pianotwórczymi: pod żadnym pozorem STHAMEX® 3% F-15 #9348 nie może być zmieszany ze środkami typu AFFF, alkoholoodpornymi (AFFF tworzącymi film polimerowy) lub środkami pianotwórczymi proteinowymi! Nawet najmniejsze ilości w/w środków mogą prowadzić do nieprzydatności środka STHAMEX® 3% F-15 #9348.
 • z innymi pianami gaśniczymi: piana uzyskana ze STHAMEX®u 3% F-15 #9348 może być stosowana razem z innymi pianami gaśniczymi, uzyskanymi z innych środków pianotwórczych.

Posiadane certyfikaty i atesty:

 • świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2605/2016,
 • atest PZH: PZH/HT-3128/2016,
 • MPA Dresden: KB 243/14

 

 

WróćWróć