WróćWróć

 

Sprawdź serwis lub instalację     

 

Stacjonarne detektory gazów Bieler-Lang serii Exmonitor/GasMonitor to urządzenie wykorzystywane do detekcji gazów toksycznych oraz pomiaru stężenia tlenu.

W stacjonarnych miernikach gazów Exmonitor/GasMonitor stosowane są sensory elektrochemiczne. Seria detektorów stacjonarnych przeznaczona jest do stosowania w strefach niezagrożonych wybuchem.

Badane gazy:

 • CO, H2S, NO, NO2,
 • SO2, Cl2, HCN, H2,
 • HCl, NH3, O3, C2H4O, O2

Stacjonarne detektory gazów Bieler-Lang serii Exmonitor/Gasmonitor w połączeniu z centralami pomiarowymi posiadają następujące funkcje:

 • Pomiar i wyświetlanie aktualnego stężenia gazów toksycznych i tlenu.
 • Monitoring i sygnał ostrzegawczy w przypadku: nadmierne stężenie gazów toksycznych i niedoboru tlenu.
 • Inicjowanie działań w zakresie ochrony:
  • Techniczne: przeciwdziałanie wzrostowi stężenia lub zapewnienie odpowiedniego poziomu tlenu (wentylatory, funkcje odcinania urządzeń).
  • Organizacyjne: alarmy optyczne i akustyczne.

System detekcji gazów Exmonitor/Gasmonitor składa się z następujących elementów:

 • detektor,
 • urządzenie analizujące (centrale pomiarowe, PC, etc.),
 • urządzenia kontrolowane: wentylatory, lampy ostrzegawcze, zawory.

Detekcja gazów toksycznych i tlenu

 • metoda pomiaru: sensor elektrochemiczny,
 • liniowy sygnał pomiarowy: 4-20 mA,
 • 2-żyłowy system,
 • Łatwa, 1-osobowa kalibracja,
 • łatwa wymiana sensora,
 • dwa opracowania konstrukcyjne:
  • Exmonitor do obszarów zagrożonych wybuchem, z ciągłym wyświetlaniem stężenia gazów,
  • Gasmonitor do obszarów niezagrożonych wybuchem
 • Exmonitor: Zgodność z dyrektywą ATEX – do zastosowania w strefie 1 i 2 zagrożenia wybuchem.

Serwis detektora stacjonarnego Bieler-Lang serii Exmonitor / Gas Monitors:

Dział serwisu SafeTech wykona dla Państwa instalację oraz zapewni usługi serwisowe centrali pomiarowej i głowic. Nasi technicy z przyjemnością pomogą Państwu w praktyce oraz odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące detektoru chloru.

 

Pobierz opis stacjonarnego detektora gazów Bieler-Lang serii Exmonitor/GasMonitor PL
GasMonitor frame

 

WróćWróć