WróćWróć

 

Sprawdź serwis lub instalację     

 

Stacjonarne detektory gazów Gazex serii DEX®/P i DG/P przeznaczone są do wykrywania i sygnalizacji obecności gazów o stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w środowisku pracy i życia. Wykrywają gazy toksyczne, wybuchowe i tlen.

Cechy stacjonarnych detektorów gazów Gazex serii DEX®/P i DG/P 

  • wyjście analogowe 4-20 mA
  • detektory stacjonarne DG/P – budowa zwykła, bryzgoszczelna
  • detektory stacjonarne DEX®/P – budowa przeciwwybuchowa, spełnia wymagania Dyrektywy 94/9/WE ATEX w obszarze stosowania  II 2 G
  • wybrane modele detektorów metanu i propanu z wymiennym sensorem katalitycznym, konduktometrycznym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red) – dobierane do aplikacji.
  • wymienne, inteligentne moduły sensoryczne z wbudowanymi algorytmami kompensacji termicznej, kompensacji liniowej, naliczania średnich ważonych, historii pomiarowej i sygnalizacji przekroczenia zalecanego okresu kalibracji.
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji w miejscu instalacji = wyjątkowo proste, szybkie projektowanie i montaż.
  • wszystkie detektory stacjonarne są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

 

Stacjonarne detektory gazów Gazex serii DEX®/P, DG/P wykrywają poniższe gazy:

budowa Ex (DEX®/P):

Gaz

sensor katalityczny

sensor elektrochemiczny

sensor Infra-Red (optyczny)

węglowodory

X

 

X

metan

 

 

X

propan-butan (LPG)

 

 

X

tlenek węgla

 

X

 

związki organiczne

X

 

X

amoniak

X

X

 

siarkowodór

 

X

 

wodór, acetylen

X

X

 

CO2 (argon, hel)

X*

 

X

tlen

 

X

 

* z sensorem konduktometrycznym

 

budowa zwykła (DG/P):

Gaz sensor elektrochemiczny
tlenek węgla

X

amoniak

X

siarkowodór

X

wodór, acetylen

X

CO2 (argon, hel)

X*

tlen

X

toksyczne: NOx, SO2, Cl2, itp.

X

* z sensorem optycznym (Infra-Red)

Zdjęcia/teksty zaczerpnięto z materiałów informacyjnych firmy GAZEX®. Nazwa DEX®, GAZEX® są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX®

 

Serwis stacjonarnych detektorów gazów:

Dział serwisu SafeTech wykona dla Państwa instalację oraz zapewni usługi serwisowe centrali pomiarowej i głowic. Nasi technicy z przyjemnością pomogą Państwu w praktyce oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

 

WróćWróć