WróćWróć

 

Sprawdź serwis lub instalację     

 

Stacjonarne detektory gazów serii DG/F przeznaczone są do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów albo par cieczy toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych o agresywnej, korozyjnej atmosferze. Stacjonarne mierniki gazów przeznaczone są do współpracy z modułami alarmowymi typu MD.

Cechy stacjonarnych detektorów gazów serii DG/F

  • wymienny, inteligentny moduł sensora z dwoma progami alarmowymi, z naliczaniem wartośc średnich ważonych (NDS, NDSCh)
  • sygnalizacja optyczna stanu pracy
  • bryzgoszczelna (w zalecanej pozycji montażowej) osłona sensora gazu
  • konstrukcja zwykła stacjonarnego detektora chloru– nie może być stosowany w strefach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.
  • wymienność modułów z sensorami ułatwia, przyspiesza i zdecydowanie obniża koszty kalibracji lub naprawy detektora oraz umożliwia zmianę modelu detektora.
  • zamienność modułów z sensorem półprzewodnikowym i elektrochemicznym – możliwość stosowania w detektorach typu DG/F jak i DEX®/F
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji stacjonarnego detektora gazów w miejscu instalacji = wyjątkowo proste, szybkie projektowanie i montaż.
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Wykrywane gazy i dostępne modele sensorów stacjonarnych mierników gazów

Gaz

sensor półprzewodnikowy

sensor elektrochemiczny

metan X

 

propan-butan (LPG) X

X

tlenek węgla X

 

związki organiczne X

 

amoniak X

X

siarkowodór  

X

freony (HFC) X

 

wodór X

X

CO2  

X*

tlen  

X

toksyczne: NOx, SO2, Cl2, itp.  

X

czujnik temperatury otoczenia X

 

* z sensorem optycznym Infra-Red

Zdjęcia/teksty zaczerpnięto z materiałów informacyjnych firmy GAZEX®

 

Serwis stacjonarnych detektorów gazów:

Dział serwisu SafeTech wykona dla Państwa instalację oraz zapewni usługi serwisowe centrali pomiarowej i głowic. Nasi technicy z przyjemnością pomogą Państwu w praktyce oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

 

WróćWróć