WróćWróć

 

Podświetlane tablice ostrzegawcze (sygnalizatory) typu TP-4.s i TP-4.ds są przeznaczone do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach sterujących detektorów WG (garaże podziemne) lub modułów sterujących typu MD, MDP produkcji GAZEX. Posiadają stałe napisy ostrzegawcze lub informacyjne, pojawiające się tylko w stanie aktywnym (standardowe lub wg życzenia Klienta).

Cechy

  • napisy nieczytelne bez podświetlenia, ujawniające się po załączeniu zasilania (4 napisy standardowe)
  • TP-4.dAs: napis dwustronny (standardowo: „OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN”)
  • podświetlenie pulsujące, barwy czerwonej
  • możliwość włączenia pulsującej z podświetleniem syrenki
  • źródło światła: wysokowydajne diody LED
  • niezwykle wysoka trwałość i niezawodność
  • bardzo mały pobór mocy
  • TP-4…s = tablica TP-4…As + dodatkowy zasilacz sieciowy 12V

Zdjęcia/teksty zaczerpnięto z materiałów informacyjnych firmy GAZEX®

 

WróćWróć