WróćWróć

Taśma sorbentowa (zapora sorpcyjna typu taśmowego).

Przeznaczona jest do powstrzymywania i likwidacji rozlewów olejowych na wodach płynących i stojących. Wykonana jest ona z chłonnej włókniny polipropylenowej i wyposażona w taśmę nośną przenoszącą obciążenia zrywające.

Zastosowanie taśmy sorbentowej

Zapory sorpcyjne mają zastosowanie pomocnicze. Główne ich przeznaczenie to:

  • doczyszczania powierzchni wody ze śladowych ilości oleju, które przedostały się poza linię zapór parkanowych,
  • wyłapywanie cienkich filmów olejowych pozostających w wodzie po zakończeniu akcji oczyszczającej i stanowiących długotrwałe skażenie,
  • ochrona powierzchniowych ujęć wody, linii brzegowej z chronioną roślinnością itp.

Sposób działania taśmy sorbentowej

  • zawieszamy ją nad wodą na linie nośnej biegnącej od brzegu do brzegu
  • taśma, leżąc na powierzchni wody, zatrzymuje i wchłania płynący z prądem olej. Wykonana jest ona z chłonnej włókniny polipropylenowej i wyposażona w taśmę nośną przenoszącą obciążenia zrywające
  • taśma, ze względu na jej grubość, charakteryzuje się wysoką chłonnością. Aby skutecznie oczyszczać cieki wodne, należy umieścić nad wodą kilka taśm, jedna za drugą w odległości 5 – 10 m
  • po nasiąknięciu olejem, taśmy należy wymienić.

Taśma sorbentowa stanowi istotne uzupełnienie systemu zapór olejowych – mechanicznej i sorbentowej.

Postępowanie ze zużytym sorbentem

Zużyty sorbent należy poddać pirolizie lub oddać na wyznaczone składowiska.

Pobierz opis taśmy sorbentowej
taśma sorbentowa frame

 

WróćWróć