WróćWróć

Wanny zbudowane są z wytrzymałego materiału.

Wanny dekontaminacyjne mają bardzo szerokie zastosowanie:

  • zabezpieczają miejsce przeładunku,
  • chronią w miejscach zagrożonych wyciekiem np przy transformatorach,
  • zbierają substancje niebezpieczne.

 

WróćWróć