WróćWróć

Zapora olejowa / zapora przeciwolejowa / zapora przeciwrozlewowa typu FLEXI i FINBOOM (do ograniczenia i likwidacji rozlewu olejowego).

Budowa zapory
Zapora olejowa / przeciwolejowa / przeciwrozlewowa wykonana jest z elastycznych, olejoodpornych tworzyw sztucznych. Podstawowym elementem zapory jest sekcja, która – z kolei – zbudowana jest z segmentów. Dzięki takiej konstrukcji zaporę można łatwo złożyć i szybko przygotować do akcji. Poszczególne sekcje można łączyć w zaporę o dowolnej długości przy pomocy prostych w użyciu elementów szybkozłącznych.
Przy holowaniu i trałowaniu występują w zaporze siły wzdłużne. Przenosi je taśma nośna oraz łańcuch, będący jednocześnie balastem, znajdujący się w dolnej części sekcji.
Pływaki wypornościowe są wykonane z tworzywa piankowego, dzięki czemu zapora jest niezatapialna i odporna na przebicia.

Zastosowanie zapory

Zapora przeciwrozlewowa to lekka parkanowa przegroda pływająca, która ogranicza obszar wody zaolejonej (zabrudzonej) od wody czystej. Zaporę można stosować w działaniach profilaktycznych jak również podczas akcji mającej na celu ograniczenie i usunięcie rozlewu olejowego.

Zapory dzielą się na:

 • zapory typu Flexi
  Zapory tego typu służą do ograniczania rozlewów olejowych podczas działań akcyjnych.
  Dzielą się na zapory:

  • standard
  • River
 • Zapory Flexi River wykorzystywane na rzekach i potokach szybko płynących. Dodatkowo wyposażone są w linki odciągowe mocowane do liny nośnej.
 • zapory typu FinBoom -charakteryzują się pływakami w kształcie walca. Posiadają bardzo dużą stateczność. Przeznaczone zarówno do działań akcyjnych jak również prewencyjnych połączonych z długim przebywaniem w wodzie.

Zastosowanie zapór

 • Zapory wykorzystywane są na wodach śródlądowych, w portach, stoczniach, na wodach stojących i płynących. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom, przy niewielkiej masie własnej, są stateczne i posiadają dużą wolną burtę.
 • Wysokość zapór należy dobrać w zależności od wysokości fal występujących na danym akwenie (patrz tabela).
 • Zapora ustawiona prewencyjnie służy do ochrony akwenu wodnego np. podczas tankowania obiektów pływających.
 • Zwijadło bardzo ułatwia rozstawianie i zwijanie zapory przeciwolejowej.

zapora Flexi na zwijadle  zapora przeciwolejowa typu Flexi

łączniki zapór

 

 

 

 

 

 

Pobierz Zapory przeciwolejowe PL
zapory przeciwolejowe frame

 

WróćWróć