Modernizacja pojazdów podwodnych ROV Akademii Marynarki Wojennej

Stacja MicroDockII w PEWiK Gdynia

Turbowentylator i generator piany lekkiej dla OSP Karsin