Detektor jednogazowy BW Clip

Akcesoria do detektora wielogazowego GasAlertMicro 5

Detektor wielogazowy GasAlertMicroClip X3

Detektor wielogazowy GasAlertMicroClip XL

Detektor wielogazowy MultiRAE

Cyfrowy detektor LPG/CNG w garażach zamkniętych Gazex WG-15.EG

Cyfrowy detektor CO w garażach zamkniętych Gazex WG-22.EG

Domowy detektor tlenku węgla (czadu) Gazex DDCO-N

Moduły alarmowe MD-8, MD-16 Gazex