Detektor wielogazowy GasAlertMicroClip XL

Monitor skażeń radioaktywnych EKO-C