Detektor jednogazowy Dräger Pac 5500

Detektor wielogazowy GasAlertMicroClip XL

Moduły alarmowe MD-2, MD-4 Gazex

Stacjonarne detektory gazów Bieler-Lang serii Exmonitor/Gasmonitor

PH-IS ExTox pomiar Ph w wodzie

NH3-20-IS ExTox pomiar amoniaku rozpuszczonego w wodzie

Rejestrator danych pomiarowych ET-SL

Stacjonarne detektory gazów ExDetektor Bieler-Lang serii HC, SC, IR

Gazowy zestaw pomiarowy Accuro – rurki wskaźnikowe Dräger