BackBack

Dräger Testor 2100 / Testor 3100

Ufaj niezawodności, ale sprawdzaj ją. Testor 2100 i Testor 3100 umożliwiają szybkie i wygodne sprawdzenie wyposażenia ochrony osobistej zgodnie z dyrektywą 0804 vfdb (Stowarzyszenie Wspierania Ochrony Przeciwpożarowej Niemiec).

 

Opcje testów Dräger Testor 2100 / Testor 3100:

Dräger Testor 2100

 • Maski pełnotwarzowe.
 • Automaty oddechowe.
 • Reduktor ciśnienia (funkcja ciśnienia średniego).
 • Aparaty oddechowe na sprężone powietrze.
 • Kombinezony ochrony przeciwchemicznej.

Dräger Testor 3100

 • Testor 3100 posiada te same funkcje co Testor 2100, ale jest także urządzeniem sprawdzającym, które, w połączeniu z komputerem, może przeprowadzać testy wysokiego ciśnienia.

 

 Zalety Dräger Testor 2100 / Testor 3100:

 • Pompowana i wyjmowalna głowa testowa

Pompowana i wyjmowalna głowa testowa jest używana do sprawdzania masek pełnotwarzowych. Do sprawdzania kombinezonów ochrony chemicznej, urządzenie jest wyposażone w standardowe gwintowane przyłącze. Automat oddechowy i/lub pistolet sprężonego powietrza, który napełnia kombinezony ochrony przeciwchemicznej są zasilane przez wtykowe przyłącze znajdujące się po lewej stronie urządzenia. Elektroniczny mechanizm zegarowy z sygnałem dźwiękowym poinformuje o zakończeniu sprawdzania.

 • Testy wysokociśnieniowe Testorem 3100

Z urządzeniem Testor 3100 można również przeprowadzać testy wysokiego ciśnienia. Z tyłu urządzenia Testor 3100 znajduje się, oprócz przyłącza komputera (USB), również port czujnika wysokiego ciśnienia.

 • Wygodna obsługa

Z przejrzyście zorganizowanym panelem sterowania, z miernikami niskiego i średniego ciśnienia, joystickiem do napełniania i/lub spuszczania powietrza głowy testowej oraz wytwarzania nadciśnienia i podciśnienia, sprawdzanie wyposażenia ochrony osobistej jest wygodne i proste. Testor 2100 i/lub 3100 jest zasilany sprężonym powietrzem przez złączkę wkrętną znajdującą się po prawej stronie.

 • Sterowane komputerowo sprawdzanie Testorem 3100

Testor 3100 posiada wszystkie zalety elektronicznego sterowania sprawdzaniem oraz przetwarzania danych. Wszystkie procedury sprawdzające są sterowane przez zawarte w zestawie urządzenia łącze USB i oprogramowanie. Dane testowe są automatycznie porównywane z określonymi danymi urządzenia i w pełni udokumentowane w dzienniku testu. Dodatkowo istnieje możliwość przeglądania historii urządzenia zawierającej wszystkie przeprowadzone wcześniej testy.

 • Dowolne umiejscowienie

Ponieważ urządzenia zajmują bardzo mało miejsca i są bardzo lekkie (5 kg), Testor 2100 i Testor 3100 mogą być używane w każdym miejscu.

Draeger Testor 2100 i Testor 3100

BackBack