BackBack

Aparat tlenowy o zamkniętym obiegu AirElite 4h

Wraz ze zintegrowanym czujnikiem kontrolnym IC-Air tworzy on unikalny aparat tlenowy o zamkniętym obiegu. Teraz wszystkie korzyści wypływające z zasady regeneracji powietrza tlenem produkowanym w reakcji chemicznej opartej na dwutlenku potasu KO2 są dla ciebie dostępne nawet przez 4 godziny.

W połączeniu z uznanymi testami fizycznymi EXAM, wszystkie potrzeby górniczych ekip ratowniczych i straży pożarnej zostały przeanalizowane i przemyślane. Zakres przydatności tych aparatów obejmuje szczególnie tunele, wysokie budynki, oraz duże magazyny.

 • Prosty w obsłudze – przed i po użyciu
  • efektywny system chłodzenia bez lodu i wstępnych przygotowań,
  • minimalne wymagania przeglądu: szybka, prosta konserwacja i regeneracja,
  • nie wymagające konserwacji przechowywanie do dwóch lat w gotowości [5 lat, jeśli kanistry są fabrycznie zamknięte].
 • Ekonomia – szkolenia
  • szkolenia – dzięki zestawowi szkoleniowemu praktycznie nie wymaga kosztów,
  • w czasie szkolenia kanister operacyjny nie podlega zużyciu.
 • Niskie koszty posiadania

Aparat tlenowy o zamkniętym obiegu AirElite 4h nie wymaga żadnych dodatkowych środków takich, jak drogi sprzęt do testów, pomp do transferu tlenu, czy systemów zamrażających, dzięki czemu koszty zakupu i konserwacji zostały obniżone do minimum.

BackBack