BackBack

Osobisty sygnalizator bezruchu Dräger Bodyguard 1000

Dräger Bodyguard 1000 został wyprodukowany, aby przyczynić się do bezpieczeństwa życia, w sytuacji gdy użytkownik jest nieprzytomny lub w nagłej potrzebie. Jest on trwały i lekki, wysyła jasne i niezmienne sygnały i alarmy, a tym samym gwarantuje szybkie i efektywne rozpoznanie.

Zalety osobistego sygnalizatora bezruchu Dräger Bodyguard 1000

  • Stabilny i trwały wzór

Jego trwały wzór jest przeznaczony do stałego funkcjonowania w ekstremalnych warunkach funkcjonowania, obojętnie jak ekstremalne jest otoczenie. Dräger Bodyguard 1000 produkowany jest według IP 67 ochrony przed strumieniem wody i do stosowania w zakresie temperatur od -15°C do 75°C.

  • Łatwa konserwacja

Bodyguard 1000 nie potrzebuje regularnej konserwacji, wymagana jest jedynie wymiana baterii zgodnie z zapotrzebowaniem.

  • Wyraźne ostrzegające sygnały akustyczne i optyczne

Jeśli przez ponad 25 sekund nie jest wykryty żaden ruch i w ciągu kolejnych ośmiu sekund nie zostanie anulowany stan alarmowy, Bodyguard 1000 wysyła sygnały akustyczne i optyczne. Dodatkowo podwójne diody FASCIA umożliwiają orientację w warunkach złej widoczności. Migające w ciągły sposób na niskiej częstotliwości niebieskie diody, pozwalają na łatwą orientację członka grupy podczas normalnej aktywności i umożliwiają pozostanie widocznym dla pozostałych członków grupy.

  • Wybór trybu pracy

Urządzenie może pracować w dwóch trybach: albo z przyciskami albo z kluczem funkcyjnym do kontroli dostępu do aplikacji.

  • Łatwy w obsłudze

Podobnie jak Dräger Bodyguard 7000, Dräger Bodyguard 1000 funkcjonuje w ten sam sposób. Przyciski dają się obsługiwać również w rękawicy ochronnej. Po włączeniu, urządzenie automatycznie przeprowadza pełny test funkcyjny. Przypadkowe wyłączenie urządzenia podczas jego używania jest wykluczone, w zależności od trybu pracy – dzięki opcji wsunięcia klucza kontrolnego lub dzięki dwukrotnemu przyciśnięciu przycisku.

  • Kompatybilny ze wszystkimi aparatami powietrznymi

Sygnalizator bezruchu Dräger Bodyguard 1000 może być przymocowany do aparatu powietrznego w sposób szybki i pewny, przy pomocy klamry “krokodylkowej” lub standardowej klamry mocującej. Przy tym możliwa jest każda dogodna pozycja – na pasie naramiennym lub biodrowym czy też w każdej innej pozycji na aparacie.

  • Protokół danych z przebiegu pracy

Podobnie jak Dräger Bodyguard 7000, również Dräger Bodyguard 1000 odznacza się pełną funkcjonalnością protokołu danych, które to mogą być odczytane przy pomocy modułu Dräger RFID-PC i kompatybilnego z Windows oprogramowania.

Draeger Bodyguard 1000

BackBack