Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP – defibrylatory i inne produkty

Ogólnopolski program ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy jest kontynuacją pilotażowego projektu realizowanego przez ministerstwo we współpracy z Samorządami na terenie województwa małopolskiego. Do chwili obecnej za kwotę 10 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono m.in. ponad 200 defibrylatorów i 600 zestawów ratowniczych, które będą służyły poprawie bezpieczeństwa, ratowaniu zdrowia i życia służąc małopolskim druhom z OSP.

Zgodnie z programem przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości, o wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu Podkarpacia, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy propozycje niektórych sprzętów, o które możecie wnioskować do gminy lub miasta na prawach powiatu:

 

Dla Waszych potrzeb dostępny jest również inny sprzęt ratujący życie.

 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 58 781 78 55, 58 665 79 93, info@safetech.net.pl

 .