INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SafeTech Marian Hoppe Spółka jawna z siedzibą w Suchym Dworze przy ul. Reja 38.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) Rozporządzenia w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do:
• obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez przesłanie zapytania ofertowego, formularz kontaktowy),
• kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
• obsługi zamówienia,
• obsługi gwarancyjnej,
• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złoży Pani/Pan taką reklamację,
• dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń,
• wewnętrznych celów administracyjnych w tym analiz, statystyk i raportowania,
• dla celów podatkowych i rachunkowych,
• windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
• prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów SafeTech
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą :
– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
– banki – w zakresie obsługi płatności,
– operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.

4. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez cały okres trwania umowy lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym SafeTech zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.
Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na dedykowanej podstronie serwisu internetowego SafeTech Marian Hoppe i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

POLITYKA COOKIES

Informacje ogólne.
Operatorem Serwisu safetech.net.pl jest SafeTech Marian Hoppe Sp.j. ul. M. Reja 38, Suchy Dwór, 81-198 Gdynia
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
-poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji,
-poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
-poprzez gromadzenie logów serwera www.

Informacje w formularzach.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Informacja o plikach cookies.
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
-utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
-określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Logi serwera.
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
-czas nadejścia zapytania,
-czas wysłania odpowiedzi,
-nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
-informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
-adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
-informacje o przeglądarce użytkownika,
-informacje o adresie IP.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.[/showhide]